Informace pro studenty

KARANTÉNA / ONEMOCNĚNÍ COVID-19

V případě předepsané karantény nebo prokázání nákazy koronavirem má každý student povinnost neprodleně tuto skutečnost oznámit paní Evě Šteffelové (BOZP) na e-mail eva.steffelova@fsv.cvut.cz. Do předmětu e-mailu napište "Covid 19", a přiložte následující informace:
    - Termín (od kdy jste nemocný, nebo v karanténě)
    - Jméno a příjmení
    - Adresa, na které se budete zdržovat v době karantény
    - Telefonní číslo
    - Osobní identifikační číslo ČVUT
    - Vztah k fakultě (student/zaměstnanec)
    - Případně informaci, zda se jednalo o nějako hromadnou akci (školní)

Zároveň uveďte, zda jste byli v posledních 14 dnech v prostorách ČVUT a kde, případně se kterými osobami z ČVUT jste se setkali.

 

Kontaktní zkoušení v případě karantény / onemocnění Covid-19

Pokud máte v době karantény nebo onemocnění vykonat kontaktní zkoušku, zašlete na studijní oddělení své studijní referentce doklad o nařízené karanténě nebo doložení onemocnění a přehled zkoušek a zkoušejících, kterých se toto týká.

Z kontaktního zkoušení budete omluveni, kontaktní zkoušení Vám bude umožněno, až pomine doba karantény nebo až budete uzdraveni. Pokud již nebudou volné standardně vypsané termíny, bude Vám stanoven termín jiný, na základě vzájemné dohody se zkoušejícím.

Děkan fakulty umožňuje vykonat z těchto důvodů zkoušku i v průběhu letního semestru akademického roku 2020/2021. Studentovi bude umožněn jeden termín řádný a jeden opravný.

Distanční ukončování předmětů v případě onemocnění Covid-19

Pokud Vám zdravotní stav neumožní distančním způsobem ukončit předmět (složit zkoušku, získat zápočet, klasifikovaný zápočet), zašlete na studijní oddělení své studijní referentce doklad o onemocnění a přehled předmětů a vyučujících, kterých se tato skutečnost týká. Zakončení předmětu Vám bude umožněno, až to Váš zdravotní stav dovolí.

Pokud již nebudou volné standardně vypsané zkouškové termíny, bude Vám stanoven termín jiný, na základě vzájemné dohody se zkoušejícím.

Děkan fakulty umožňuje zakončit z těchto důvodů předmět i v průběhu letního semestru akademického roku 2020/2021. Studentovi bude umožněn jeden zkouškový termín řádný a jeden opravný.

 

INDIVIDUÁLNÍ ZMĚNA ZPŮSOBU ZKOUŠENÍ

Kdo má nárok si požádat o individuální změnu formy zkoušení (kontaktní/distanční)

1) Studenti, kteří jsou v rizikové skupině (zejména chronicky nemocní, osoby s oslabenou imunitou, těhotné ženy).

2) Studenti, kteří by ohrozili osobu blízkou, která patří do rizikové skupiny (zejména senioři, vážně nemocní, chronicky nemocní, osoby s oslabenou imunitou, těhotné ženy, novorozenci a kojenci žijící ve společné domácnosti se studentem).

3) Studenti, kteří se nacházejí mimo ČR. Neplatí pro země přímo sousedící s ČR, které umožňují překročení hranic za účelem studia.

4) Další specifické případy, které budou vyhodnoceny jako relevantní v souvislosti se změnou formy zkoušení.

Pozn.: Studentům ČVUT je poskytováno v souvislosti s kontaktní zkouškou krátkodobé ubytování (i jen na jednu noc) na Masarykově koleji. Je nutné předem kontaktovat recepci Masarykovy koleje na těchto kontaktech: tel. číslo 234 678 600, e-maiL: mkrec@suz.cvut.cz.

Jak si podat žádost?

Žádost zašlete elektronicky Vaší studijní referentce
(Žádost - obecný formulář    DOC ; PDF)

Žádost musí obsahovat doložení důvodů, proč o změnu žádáte. Pokud se odvoláváte na zdravotní důvody (své nebo osoby blízké) je nutné doložit lékařské vyjádření. Pokud je důvodem problematická cesta do ČR, musí student doložit, že nyní není na území v ČR – lze i čestným prohlášením s ověřeným podpisem.

O vyřízení Vaší žádosti budete informováni studijní referentkou. Termín zkoušky bude stanoven zkoušejícím na základě vzájemné dohody zkoušejícího a studenta.