Informace pro vyučující

PŘEDEPSANÁ KARANTÉNA STUDENTA NEBO
PROKÁZÁNÍ NÁKAZY KORONAVIREM VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ

Student dokládá tuto skutečnost na studijní oddělení. Na základě tohoto doložení má nárok na prodloužení termínu zakončení předmětu. Studijní referentka Vás bude o této skutečnosti informovat.

Pokud se bude student obracet přímo na Vás, přepošlete jeho žádost na studijní oddělení.

Z kontaktního zkoušení bude student v této doložené době omluven. Kontaktní zkoušení bude studentovi umožněno, až pomine doba karantény nebo až bude uzdraven. Pokud již nebudou volné standardně vypsané termíny, bude studentovi stanoven po vzájemné dohodě zkoušejícím termín jiný.

Pokud zdravotní stav studenta neumožňuje účastnit se distančního zakončení předmětu (zkouška, zápočet, klasifikovaný zápočet), bude zakončení předmětu studentovi umožněno, až to zdravotní stav studenta dovolí. Pokud již nebudou volné standardně vypsané zkouškové termíny, bude po vzájemné dohodě studentovi stanoven termín jiný.

Děkan fakulty umožňuje uzavřít předměty z těchto důvodů i v průběhu letního semestru akademického roku 2020/2021. Studentovi bude při zkoušení umožněn jeden termín řádný a jeden opravný.

 

INDIVIDUÁLNÍ ZMĚNA ZPŮSOBU ZKOUŠENÍ

Žádost o individuální změnu způsobu zkoušení (kontaktní/distanční) si podává student výhradně na studijní oddělení.

O relevantnosti žádosti rozhoduje proděkanka pro pedagogickou činnost. Studijní referentka pak kontaktuje zkoušejícího se žádostí o stanovení individuálního termínu zkoušení.

Pokud se bude student obracet přímo na Vás, přepošlete jeho žádost na studijní oddělení.