Postup v případě předepsané karantény nebo prokázání nákazy koronavirem

 

V případě předepsané karantény nebo prokázání nákazy koronavirem má každý student a zaměstnanec povinnost neprodleně vyplnit

tento formulář

a následně jej poslat paní Evě Šteffelové (BOZP) na e-mail eva.steffelova@fsv.cvut.cz. Do předmětu e-mailu napište "Covid 19".

 

Ve formuláři budete vyplňovat tyto údaje:
- Termín (od kdy jste nemocný, nebo v karanténě)
- Jméno a příjmení
- Adresu, na které se budete zdržovat v době karantény
- Telefonní číslo
- Osobní identifikační číslo ČVUT
- Vztah k fakultě (student/zaměstnanec)
- Případně informaci, zda se jednalo o nějakou hromadnou akci (výuka, exkurze, ...)
Zároveň uveďte, zda jste byli v posledních 2 dnech v prostorách ČVUT a kde, případně se kterými osobami z ČVUT jste se setkali.

Studenti jsou dále povinni:
- uvést výuku, které se účastnili v posledních dvou dnech před pozitivním testem, včetně jména vyučujícího,
- omluvit svou absenci u vyučujících podle rozvrhu
- informovat správce kolejí o nařízené karanténě nebo izolaci