Označení studijních programů a jejich oborů/specializací bc. a mgr.

 

Dělení studijních programů na "studijní obory" je v souladu se zákonem o vysokých školách používáno pro studia zahájená do roku 2019 včetně. Pro studia zahájená od roku 2020 včetně jsou ze zákona studijní programy členěny na "studijní specializace".

Program Stavební inženýrství (SI)

První dva ročníky programu nejsou členěny do oborů/specializací. Skladba předmětů (studijní plán) je pro všechny studenty totožná. Organizačně jsou studenti v prvních dvou ročnících rozděleni do paralelky I a paralelky J. Důvodem je pouze kapacita předmětů a poslucháren (studijní plán 1. semestru paralelky I je totožný se studijním plánem 2. semestru paralelky J; studijní plán 2. semestru paralelky I je totožný se studijním plánem 1. semestru paralelky J).

Obory/specializace (členění od třetího ročníku studia):
Konstrukce pozemních staveb (bc., mgr.)       C
Konstrukce a dopravní stavby (bc., mgr.)       K
Vodní hospodářství a vodní stavby (bc., mgr.)       V
Inženýrství životního prostředí (bc., mgr.)       Z
Management a ekonomika ve stavebnictví (bc.)       E
Projektový management a inženýring (mgr.)       P
Stavební management (mgr.)             N
Příprava, realizace a provoz staveb (bc., mgr.)       L
Požární bezpečnost staveb (bc)             Q
Integrální bezpečnost staveb (mgr.)       Q

 

Program Architektura a stavitelství (AS)

Obor/specializace: Architektura a stavitelství (bc., mgr.)       A

 

Program Stavitelství (ST)

Obor/specializace: Realizace pozemních a inženýrských staveb       R

Program obsahuje obor pouze pro studia zahájená v ak. roce 18/19 včetně.
Pro studia zahájená od ak. roku 19/20 včetně se jedná o studijní program bez oboru.

 

Program Geodézie a kartografie (GK)

Obory/specializace:
Geodézie a kartografie a geoinformatika (bc.)       G
Geomatika (mgr.)       H
Inženýrská geodézie (mgr.)       G

 

Program Budovy a prostředí (BP)

Obor/specializace: Budovy a prostředí (mgr.)       B

 

Program Inteligentní budovy (IB) (mgr.)

Program neobsahuje obor/specializaci.

 

Program Integrální bezpečnost staveb (IQ) (mgr.)

Program neobsahuje obor/specializaci.

 

Program Civil Engineering (CE) – výuka v anglickém jazyce

Obor/specializace: Building Structures       D

 

Pozn.: Označení programu a oboru písmeny není součástí názvu programu a oboru, jedná se o interní fakultní označení.

 

studijní oddělení
říjen 2020