Použití Smlouvy příkazní

 

Smlouvu příkazní lze použít, mimo případů souvisejících s čerpáním Iniciačního fondu a Fondu internacionalizace, také v případech, kdy se jedná o jednorázové pobyty cizinců, kteří zde provedou přednášku, konzultaci apod..

 

Postup k vyřízení Smlouvy příkazní

  1. Český partner zahraničního hosta zašle Příkazní smlouvu e-mailem zahraničnímu vědci k vyplnění.
  2. Zahraniční vědec zašle českému partnerovi e-mailem zpět vyplněnou smlouvu, aby bylo možné připravit zařazení do systému FIS. (EO)
  3. Zahraniční vědec při příjezdu podepíše v originálu Příkazní smlouvu, český partner zajistí podpis správce a příkazce a podpis Mgr. Lucie Kubíčkové, vše s originály dokladů za dopravu a ubytování obdrží kopie dokladů (sken). (ZO pí. Klátová)
  4. Příslušná částka bude zahraničnímu vědci zaslána v zahraniční měně na účet v souladu se smlouvou.(EO pí. Čečilová)

 

případné dotazy:
osobní oddělení a MÚ PaM
aktualizováno 3. října 2022