prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.

Role na FSv

  • mimořádný člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

Telefon:

Odkazy: