Management stavební firmy N

Kód předmětu: 126MSFN
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr )
Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.
Obsah 
1. Základy teorie řízení, oblasti managementu, manažer, manažerské dovednosti na různých úrovních managementu;
2. Právní formy společností + základní účetní výkazy;
3. Tržní okolí, Situační analýzy tržního prostředí;
4. Organizování, organizační struktury, komunikace;
5. Plánování a rozhodování na jednotlivých úrovních managementu;
6. Řízení lidských zdrojů, delegování, motivace, odměňování;
7. Systémy řízení komunikace a informační systémy ve stavebních společnostech;
8. Management změny, projektový management;
9. Podnik9ní v zahraničí
10. Řízení dodavatelů, procurement
11. Controlling;
12. Rizikový a krizový management;
13. Základy marketingu
Literatura 
[1]  - BLAŽEK, L. Management - Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha : Grada, 2014.ISBN 978-80-247-4429-2.
[2]  - TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., JELÍNKOVÁ, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 1. vyd. Praha : Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0689-9.
[3]  - SYNEK M. et al. Manažerská ekonomika. 5 vyd. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
[4]  - VALACH et al. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. Praha : Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-71-2.
[5]  - Peterson, Steven J.: Construction Accounting and Financial Management, Pearson, 3rd edition, 2012, ISBN 0133072924
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Stavební management (NN201900_99), skupina obor Stavební management, 1. semestr (NN20160100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - řízení projektů (NP2023), skupina Stavební inženýrství - řízení projektů, 1. semestr (NP20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )