Styčníky ocelových a dřevěných konstrukcí

Kód předmětu: 134YSDO
Garant předmětu: prof. Ing. František Wald, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/

Anotace(semestr )
Předmět seznamuje s principy návrhu styčníků ocelových a dřevěných konstrukcí a s podporou návrhu software.
Obsah 
Seznámení a procvičení principů návrhu styčníků ocelových a dřevěných konstrukcí a s podporou návrhu software.
Literatura 
[1]  Wald, F.; Kožich, M.; Golubiatnikov, K.; Kuříková, M.; Bajer, M.; Šabatka, L.; Vild, M.; Kabeláč, J. Component-based finite element design of steel connections Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2021
[3]  Wald, F.; Šabatka, L.; Bajer, M.; Barnat, J.; Gödrich, L.; Holomek, J.; Jehlička, P.; Kabeláč, J. et al. Benchmark cases for advanced design of structural steel connections - Third extended edition Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019.
[5]  Wald F., Sokol Z.: Styčníky ocelových konstrukcí, ČVUT, Praha 1999.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )