Základy automatizace v inženýrské geodézii

Kód předmětu: 154ZAIG
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/zaig/

Anotace(semestr )
Základní vlastnosti elementů a automatizovaných měřících systémů pro inženýrskou geodézii. Snímače kapacitní, indukční, optoelektronické. Užívané zdroje optického záření. Vybrané přístroje a úlohy inženýrské geodézie - měření statických a dynamických posunů, řízení stavebních strojů, automatické cílení totálních stanic.
Obsah 
Vlastnosti měřicích elementů a automatizovaných systémů pro IG. Elektronické měřicí obvody.
Pasivní snímače (odporové, kapacitní, indukčnostní) a aplikace v IG.
Aktivní snímače (indukční). Snímače optoelektronické, horizontu, čárkového kódu a aplikace v IG.
Zdroje optického záření v IG a jejich vlastnosti. Vláknové snímače a aplikace v IG.
Úvod do automatizovaných geodetických měřicích systémů.
Zatěžovací statické a dynamické zkoušky stavebních konstrukcí.
Automatizovaný geodetický monitoring.
Automatické cílení totálních stanic.
Literatura 
[1]  BHAVIKATTI S.S.: Surveying - Theory and Practice (2nd Revised edition). I. K. International Publishing House Pvt. Ltd, 2018. 896s. ISBN 978-93-85-90908-5.
[2]  WILSON, J. S.: Sensor Technology Handbook. Elsevier, 2005. 702 s.ISBN: 978-0-7506-7729-5. [3]FRADEN,J.: Handbook of modern sensors. Springer, 2004. ISBN 978-0-387-00750-4.
[3]  THORNE, K. S. - BLANDFORD, R. D.: Modern classical physics : optics, fluids, plasmas, elasticity, relativity, and statistical physics. Princeton University Press, 2017. 1552 s. ISBN 978-0691159027.
[4]  Kašpar, M. - Pospíšil, J. - Štroner, M. - Křemen, T. - Tejkal, M.: Laserové skenovací systémy ve stavebnictví. Vega s.r.o., Hradec Králové 2003, 111 s
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Inženýrská geodézie (NG201900IG), skupina Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 3. semestr (NG20180003), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )