Microstation v geodézii

Kód předmětu: 155MCG
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr )
Úvod - uživatelské prostředí, atributy prvku, režim nájezdu. Základy editace - výkres bez zadaných rozměrů prvků. Výkres se zadanými rozměry prvků - pracovní jednotky, AccuDraw, přepínače, vrstvy. Hromadná editace - kopírování, přesun, výběrové množiny, režimy ohrady, referenční výkres. Tvorba knihovny buněk - mapové značky, typy buněk, editace. Vektorizace topografické mapy - rastry, transformace, šablony prvků. Tvorba účelové mapy - podle náčrtu nad seznamem souřadnic, spolupráce se systémem Groma, tisk. Parcelace - návrh umístění nových parcel a komunikací, měření, multičáry, parcelní čísla, export souřadnic. Zadání projektu - individuální stavební výkres rodinného domu. Zpracování projektu. Zpracování projektu. Zpracování projektu. Odevzdání projektu, hodnocení.
Obsah 
Úvod - uživatelské prostředí, atributy prvku, režim nájezdu.
Základy editace - výkres bez zadaných rozměrů prvků.
Výkres se zadanými rozměry prvků - pracovní jednotky, AccuDraw, přepínače, vrstvy.
Hromadná editace - kopírování, přesun, výběrové množiny, režimy ohrady, referenční výkres.
Tvorba knihovny buněk - mapové značky, typy buněk, editace.
Vektorizace topografické mapy - rastry, transformace, šablony prvků.
Tvorba účelové mapy - podle náčrtu nad seznamem souřadnic, spolupráce se systémem Groma, tisk.
Parcelace - návrh umístění nových parcel a komunikací, měření, multičáry, parcelní čísla, export souřadnic.
Zadání projektu - individuální stavební výkres rodinného domu.
Zpracování projektu.
Zpracování projektu.
Zpracování projektu.
Odevzdání projektu, hodnocení.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kováč, Matúš. MicroStation: V8i SELECTseries 2 : návody na cvičení. Vyd. 1. v ČR. Praha: Klaudian, 2011. ISBN isbn978-80-902524-3-1.
[2]  Sýkora, Petr. MicroStation V8 XM edition: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1523-7.
Studijní pomůcky:
[3]  GISOFT: Jak na to, tipy, triky. http://www.gisoft.cz/JakNaTo/JakNaTo [online]. [cit. 2018-09-05].
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie (BG201900), skupina Geodézie a kartografie, 6. semestr (BG20180600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platil pro nástup v akademickém roce 2019 a 2020 )