Jazyk Java

Kód předmětu: 155YJAV
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Kurz programování v jazyce Java seznamuje studenty se základními prvky jazyka a s konceptem objektového programování. Důraz je kladen na praktické využití jazyka a kromě základů jazyka Java se studenti naučí jak pristupovat k DB, jak pracovat se sítí, kolekce ... Studenti se též sezámí s frameworkem Spring.
Obsah 
1. Úvod do jazyka Java - historie a koncepce (správa paměti, přenositelnost, přenositelnost), vývojové nástroje
2. Základní datové typy a konstrukce - pole, operátory, řízení běhu programu
3. Objektově orientované programování - koncept, třídy a objekty
4. Objektově orientované programování - interfaces, dědičnost, vyjímky
5. Základní třídy jazyka - Object, Number, String, ...
6. Generiky, anotace a reflexe
7. Datové kolekce
8. Paralelní programování
9. Práce se soubory, datové proudy, práce se sítí
10. JDBC - práce s relačními databázemi
11. Framework Spring I
12. Framework Spring II
13. Framework Spring III
Literatura 
Doporučená literatura:
[1]  Herbert Schildt - Java 7 Výukový kurz - ISBN: 978-80-251-3748-2
[2]  Josua Bloch - Effective Java 2nd Edition - ISBN-13: 978-0321356680
Studijní pomůcky:
[3]  The Java Tutorials - https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG201900GM), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 3. semestr (NH20180003_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platil do akademického roku 2021/22 )