Objektové programování

Kód předmětu: 155YOBP
Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155YOBP

Anotace(semestr )
Předmět navazuje na Informatika 3 - programování v jazyce C++ a rozšiřuje znalosti objektového programování v jazycích C++ a Python.
Obsah 
Git, CMake a vývojová prostředí
Seznámení s novým standardem C++ (C++11 a následující)
Polymorfismus
Move konstruktory a operátory přiřazení (R-value references)
Smart pointers (shared, unique and auto pointers)
Lamba funkce
C++ standardní knihovna šablon
Objektové vyrovnání sítí v projketu GNU Gama
Časová náročnost algoritmů (základní datové struktury, binární stromy, AVL Stromy)
Quadtrees a Octrees, B-stromy, R-Stromy
Kontejnery (sekvenční, asociativní, nesetříděné asociativní a adaptory)
Generování náhodných čísel
Standardní třídy pro paralelizaci (vlákna)
Literatura 
[1]  https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155YOBP
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 1. semestr (NH20180001_1), dop. semestr 1 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )