Vizualizace a distribuce prostorových dat

Kód předmětu: 155YVDP
Garant předmětu: Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Tvorba prostorového modelu stavebního objektu v programu SketchUp. Interaktivní vizualizace modelu v prostředí sítě internet. Prostorová data, vektorové formáty pro distribuci prostorových dat. Geometrické transformace ve 3D, zobrazení prostorového modelu do roviny. Javascriptové knihovny pro práci s 3D modely. Webová fotodokumentace trasy, panoramatická prohlídka, HDR fotografie.
Obsah 
Grafický systém SketchUp - základy ovládání, úvod do práce ve 3D.
Podklady pro tvorbu 3D modelu - stavební dokumentace, možnosti zaměření.
Tvorba 3D modelu - grafické skupiny, komponenty, atributy, textury.
Editace 3D modelu - pokročilé funkce, export, tisk.
Rastrová a vektorová grafika na webu - formáty, knihovny, aplikace.
Prezentace 3D modelů na webu - javascriptové knihovny, HTML5.
Geometrické transformace ve 3D - homogenní souřadnice, posunutí, otočení, změna měřítka, zkosení.
Promítání 3D na 2D - rovnoběžné (paralelní) promítání, středové (perspektivní) promítání.
HDR fotografie - vícenásobné expozice, mapování tónů, formáty, kódování.
Panorama - tvorba a prezentace panoramat, typy, technologie.
Vizualizace geografických dat - formáty, fotodokumentace trasy, prezentace na webu.
Tvorba DMT - triangulace, plochy, polyedrický model.
Vizualizace DMT - formy, 2D a 3D pohled, animace, interaktivní metody.

Literatura 
Povinná literatura:
[1]  BENEŠ, Bedřich, FELKEL, Petr, SOCHOR, Jiří a ŽÁRA, Jiří - Moderní počítačová grafika, Computer Press 2008 (2. vydání), ISBN: 80-251-0454-0.
Doporučená literatura:
[2]  Architectural Design with SketchUp: 3D Modeling, Extensions, BIM, Rendering, Making, and Scripting. Second Edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, [2016]. ISBN 9781118978818.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika (NG2023GMP), skupina Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 2. semestr (NH20180002_1), dop. semestr 2 (přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022 )