Zajišťování AV techniky pro VHČ ze strany VIC FSv (SAVT)

 

Žádosti o zajištění AV techniky pro potřeby VHČ budou zadávány do systému HelpDesk, projekt FSV_VHČ, ve chvíli potvrzení rezervace místnosti.

Žádost bude obsahovat datum a čas akce, včetně případného času na její přípravu a ukončení, prostory konání akce, kontakt na organizátora akce, požadovanou techniku nad rámec standardního vybavení pronajímaných prostor, počet techniků pro zajištění akce a režim, ve kterém budou technici akci zajišťovat. V případě víkendové akce bude v žádosti rovněž vyčíslena předpokládaná odměna pro technika nebo techniky, vycházející z výše uvedených bodů. Pokud je na akci objednána konektivita do sítě FSv, bude tato skutečnost rovněž uvedena v HelpDesku, spolu s přidělenými jednorázovými přihlašovacími údaji.

SAVT k události doplní jméno konkrétního technika nebo techniků, kteří budou akci zajišťovat. V případě, že nebude možné požadavku vyhovět, bude zde uvedeno toto stanovisko.

Kladným potvrzením ze strany SAVT se tato akce pro něj stává závaznou, a je povinen vyřešit i případný zástup v případě nemoci nebo jiné indispozice. Veškeré tyto změny budou zaznamenány k příslušnému tiketu v HelpDesku.

Po skončení akce zadá SAVT do tiketu v HelpDesku skutečný stav poskytnutých služeb, popřípadě další komentáře k akci.

V případě, že na zajištění akce postačí technika trvale umístěná v pronajímaných prostorech a nájemce nevyžaduje asistenci SAVT, lze tyto prostory pronajmout bez asistence SAVT.

V případě problémů s fungováním techniky během akce posoudí technici SAVT povahu závady. Pokud se jedná o technický problém na zařízení, závadu pokud možno odstraní, beze změn podmínek akce. Pokud se jedná o chybu na straně odběratele, oddělení DČ zajistí příslušnou úhradu služeb techniků.

 

Ceník služeb techniků SAVT v rámci VHČ

PoložkaSazbaObsažené činnosti
Příprava a práce před začátkem akce250,- až 500,- KčOživení a nastavení techniky, instalace mobilní techniky, zaškolení pořádajících osob.
Přítomnost po celou dobu190,- Kč/hodObsluha techniky, asistence v místě konání akce.
Pohotovost na telefonu130,- Kč/hodAsistence v případě problémů po telefonickém vyzvání.
Ukončení akce250,- až 400,- KčÚklid a vrácení techniky do původního stavu.