Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky

Magisterský studijní program Civil Engineering

Obor Building Structures

 

SZZ se skládá ze dvou částí, z nichž každá se klasifikuje zvlášť:

a) obhajoby diplomové práce,
b) ústní zkoušky z jednoho tematického okruhu.

 

Building Structures

Odborná zkouška týkající se a tematicky rozvíjející diplomovou práci. Zkouška bude zaměřena na základní principy analýzy konstrukcí, navrhování a realizace konstrukcí pozemních staveb. Týká se konstrukcí betonových, zděných, ocelových, dřevěných a zakládání staveb.