Bakalářský studijní program
Program Geodézie a kartografie

 

Studijní plány:

Studijní plán programu G

Tematické okruhy a otázky k tematickým okruhům k SZZ

Předměty ak. roku 2021/22:

1. - 3. ročník
Seznam povinně volitelných cizích jazyků
Seznam volitelných předmětů pro bc. studium
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O programu:


Bakalářské studium ve studijním programu Geodézie a kartografie je 3-leté. Jedná se o prezenční studium v akademicky zaměřeném studijním programu. Cílem studijního programu Geodézie a kartografie je výchova odborníků v oblasti geodézie a kartografie se znalostmi, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru zeměměřictví. Tito odborníci se pak uplatní v geodetické praxi (např. v oblasti Katastru nemovitostí) a zároveň budou velmi dobře připraveni na studium v magisterském studijním programu.

Tříleté bakalářské studium programu Geodézie a kartografie je složeno pouze z povinných předmětů. Studium je zaměřeno na zvládnutí základní problematiky geodézie a kartografie. Cílem studia je zvládnutí teoretických problémů geodézie a kartografie, které zahrnují matematiku, fyziku, teorii chyb či související informatické zajištění, a zároveň praktických geodetických činností. Nezbytnou součástí studijního plánu tak jsou i výuky v terénu. Kromě klasické a teoretické geodézie je zařazena i problematika Katastru nemovitostí (předměty mapování, katastr nemovitostí, pozemkové úpravy), který je jedním z pilířů geodetické praxe. Cílem studia je dále podat základní informace v oblastech kartografie, fotogrammetrie, geografických informačních systémů (GIS) i inženýrské geodézie, které jsou dále hlouběji rozvíjeny v magisterském studiu.