Magisterský studijní program Geodézie a kartografie
Specializace Inženýrská geodézie

 

Studijní plány:

Studijní plán specializace G

Předměty ak. roku 2022/23:

1. - 2. ročník
Volitelné předměty pro všechny studijní programy mgr. studia
Volitelné předměty katedry jazyků pro všechny bc. a mgr. programy

 


O specializace:


Magisterské studium ve studijním programu Geodézie a kartografie je 2-leté a zakončené titule inženýr. Jedná se o prezenční studium v akademicky zaměřeném studijním programu. Cílem studijního programu Geodézie a kartografie je výchova odborníků v oblasti geodézie, kartografie a geomatiky se znalostmi, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru zeměměřictví. Tito odborníci se pak uplatní v geodetické praxi v oblasti inženýrské geodézie či katastru nemovitostí, nebo v oblastech kartografie, fotogrammetrie a geografických informačních systémů (GIS).

Dvouleté magisterské studium programu Geodézie a kartografie je složeno ze skupiny povinných předmětů a dále z předmětů dvou specializací (Inženýrská geodézie a Geomatika). Základem společné výuky jsou předměty zaměřené na teoretickou geodézii, kartografii a fotogrammetrii. Nechybí také předměty rozvíjející oblast katastru nemovitostí. Neopomenutelnou součástí je výuka v terénu z teoretické geodézie, či projektově zakončená výuka kartografie a fotogrammetrie. Ve společném základu tak teoretické předměty doplňuje prakticky orientovaná výuka, která je pro zeměměřickou praxi nezbytná.

Specializace Inženýrská geodézie rozvíjí zejména znalosti a dovednosti v oblasti využití geodézie ve výstavbě. Zařazeny jsou též předměty zahrnující moderní metody sběru dat a metody automatizace v geodézii. Důležitou součástí specializace je výuka v terénu z inženýrské geodézie. Cílem předmětů specializace je vychovat odborníky zajišťující veškeré zeměměřické činnosti spojené s výstavbou, a to v celém procesu (od plánování a přípravy podkladů, vytýčení objektů, přes kontrolu při výstavbě, po zaměření skutečného stavu).