Z WWW na Portál FSv

Adresa vnitřního webu fakulty www.fsv.cvut.cz se v pondělí 17. května změní na portal.fsv.cvut.cz a vznikne tak Portál FSv.

Důvody

Je zvykem, že webová prezentace organizace začínající „www“ obsahuje obsah pro veřejnost. Na Fakultě stavební je to nyní opačně. Stránka obsahuje převážně interní informace pro studenty a zaměstnance.

Vznikají nedorozumění při komunikaci ohledně webů fakulty. Stále se musí používat termíny „vnitřní web fakulty“ a „vnější web fakulty“. Po změně bude možné používat „Portál fakulty“ a „web fakulty“.

Adresu „www.fsv.cvut.cz“ časem obsadí prezentační web fakulty, který se stane dostupnějším pro uchazeče o studium a lidem mimo fakultu.

Staré odkazy

Zajistíme, že všechny staré odkazy zůstanou nadále funkční a automaticky přesměrují na novou adresu portálu. Všechny adresy, které máte v záložkách, které jsou na jiných webech, anebo na tištěných materiálech, budou stále funkční. I webové vyhledávače se během několika týdnů přeučí na nové adresy.