Ateliér D - pravidla pro užívání

Atelier D je dvoupodlažní velkoprostorová učebna sloužící pro výuku studentů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT a je spravována Katedrou architektury FSv, tj. nejedná se o volně přístupný veřejný prostor jakým je například atrium nebo studovny na chodbách školy. V přízemí ateliéru je pomocí mobilních příček uspořádáno 5 oddělených učeben, v prostoru ke Kolejní ulici je respirium, skleněnou stěnou je oddělena modelovna, v prvním podlaží jsou zavěšeny 4 konzultační boxy pro pedagogy katedry architektury. Atelier D je otevřen s příchodem prvního vyučujícího do výuky, poslední odcházející pedagog zkontroluje, zda všichni studenti prostor opustili, a ateliér uzavírá.

Pravidla využívání Atelieru D:

  1. Prioritní využití prostoru je zajištění ateliérové výuky, druhořadě je možné respirium a volné prostory využívat studenty fakulty stavební jako studovnu. V takovém případě je nezbytné dodržovat klid, běžný ve všech studovnách ! V případě nevhodného chování, které ruší výuku (hluk, telefonování, pobíhání apod.), mohou být studenti /hosté/ z těchto prostor vykázáni.

  2. Konzultační boxy jsou v prvé řadě určeny pro konzultace pedagogů katedry architektury. V případě, že je právě využíván jako studovna, jsou studenti povinni box na vyzvání opustit.

  3. Skříňky v mobilních stěnách je možné využívat jen tak, aby nebyla rušena výuka v ateliéru. Všechny skříňky je nutné vyprázdnit a zámek odstranit do 15. července. Neuvolněné skříňky budou po tomto termínu otevřeny a vyklizeny, odstraněny budou i modely, které zůstanou na skříňkách a v prostoru modelovny.

  4. Prostory Atelieru D jsou poskytovány i jiným subjektům. Studenti jsou povinni respektovat omezení z tohoto vyplývající.

  5. Do technických místností a skladů mají studenti vstup zakázán.

Nerespektování těchto pravidel může vést k omezení možnosti využívat Ateliér D.

Připomínky k využívání Atelieru D i žádosti o jeho rezervaci zasílejte Ing. M. Chalupovi - michal.chalupa@fsv.cvut.cz