Informace pro zaměstnance

Aktuálně

Děkan FSv vyhlašuje na pondělí 27. 9. 2021 děkanské volno pro všechny zaměstnance a studenty Fakulty stavební.

Aktuálně

Metodický pokyn proděkanky pro pedagogickou činnost č. 2/2021 k průběhu výuky zimního semestru ak. roku 2021/22.

Aktuálně

Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru..

Aktuálně

Metodický pokyn tajemníka fakulty k provozu fakulty v omezeném provozu. Aktualizováno 20.9.2021.

22. 9. 2021

Video - Profesorky FSv o životních cestách a akademické kariéře. Při příležitosti výročí 100 let od promoce první ženy v Československu na architektku, přijalo pozvání do rozhovoru všech sedm profesorek, které v současnosti působí na Fakultě stavební ČVUT.

22. 9. 2021

Pozvánka na Noc vědců 2021. Koná se v pátek 24.9.2021. Letošní téma je - čas.
Představí se samozřejmě i Fakulta stavební.

15. 9. 2021

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

15. 9. 2021

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

14. 9. 2021

Grantové příležitosti v USA.

14. 9. 2021

Pozvánka na TalTech Teachers´ Day 5.10.2021.

6. 9. 2021

Fulbrightova komise: informace o blížících se uzávěrkách na stipendijní pobyty do USA.

2. 9. 2021

Pozvánka na výstavu: Výtvarníci Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT. Výstava se koná 1.–27.9.2021 v Galerii Skleňák, náměstí Svobody 1, Praha 6 a je volně přístupná.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.