Informace pro zaměstnance

Aktuálně

Pozvánka na seminář: Hodnocení stavu broumovské skupiny barokních kostelů. Koná se ve čtvrtek 6.10.2022 od 14:00 hodin v C-223

Aktuálně

Pomoc Ukrajině. FSv nabízí podporu a pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům fakulty.

4. 10. 2022

Výstava o Vile Tugendhat se představí v São Paulu. Od 4.10. do 1.11.2022 proběhne v prostorách Fakulty architektury a urbanismu Univerzity São Paulo výstava věnovaná jedné z klíčových staveb moderní architektury – Vile Tugendhat. Na akci se velkou měrou podílí kolega z Katedry architektury Marco Maio.

4. 10. 2022

Pozvánka na výstavu Kouzlo historické techniky. Zahájení výstavy proběhne ve středu 5.10.2022 v 17.00 hodin v Galerii FSv. Výstava potrvá do 31.10.2022.

4. 10. 2022

Informace proděkanky pro pedagogickou činnost - statistika absolventů a přijímacího řízení

29. 9. 2022

Srdcem stavaři - Cena Josepha Fouriera pro Marka Tyburce. Ing. Marek Tyburec, Ph.D. získal v této soutěži speciální cenu poroty. Tématem jeho výzkumu na Katedře mechaniky byla modulárně-topologická optimalizace v oblasti materiálového inženýrství.

22. 9. 2022

Cena za nejlepší diplomové práce 2022 - Cena prof. Bechyně.

22. 9. 2022

MV ČR: IMPAKT 1. Ministerstvo vnitra vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu. Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Konec lhůty je 9.11.2022.

22. 9. 2022

GA ČR: ČR - Polsko. GA ČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení 1.1.2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura jako Lead Agency. Konec lhůty je 22.12.2022.

20. 9. 2022

Pomozte Ústřední knihovně ČVUT a vyplňte dotazník! ÚK ČVUT se obrací na své uživatele s prosbou o vyplnění dotazníku, aby sebrané informace mohla využít pro zhodnocení současných služeb, zmapování potřeb uživatelů a následné nastavení služeb nových i stávajících. Termín je do 15.10.2022.

20. 9. 2022

Pozvánka na výstavu: Údržba a sanace stavebních objektů kulturního dědictví a jejich ekonomické aspekty. Výstava probíhá v atriu od 20.9. do 21.11.2022.

20. 9. 2022

Společnost Siemens, s. r. o. vyhlásila již 25. ročník Ceny Wernera von Siemense. Uzavírka přihlášek je 30. listopadu 2022.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.