Akreditace na Fakultě stavební ČVUT v Praze

 

Přehled aktuálních akreditací

 


Podklady pro akreditaci nových a pro prodloužení platnosti akreditace stávajících studijních programů a oborů

Přihlášení pouze heslem pro Akreditační komise.

 


Ukončené akreditace

Přihlášení pouze pro zaměstnance FSv

Bakalářské studijní programy

Magisterské studijní programy

Doktorské studijní programy

Akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

 


Archív akreditací

Přihlášení pouze pro zaměstnance FSv