prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

Role na FSv

 • děkan / Fakulta stavební
 • vedoucí / katedra mechaniky / Fakulta stavební (K132)
 • vedoucí / vedení fakulty / Fakulta stavební
 • člen kolégia / České vysoké učení technické v Praze
 • člen kolégia / Fakulta stavební
 • člen grémia / České vysoké učení technické v Praze
 • člen grémia / Fakulta stavební
 • předseda vědecké rady / Fakulta stavební
 • člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze
 • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
 • C-101
 • B-325
Odkazy: