Zahraničí

Zahraniční vztahy - Informace

Aktuálně Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Fakulta stavební disponuje Fondem na rozvoj mezinárodní mobility, který je zřízen za účelem především podpory výjezdů našich studentů v rámci programu Erasmus+ a dále výjezdů vědeckých pracovníků do zahraničí s cílem navázat mezinárodní spolupráci. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..
6. 3. 2024 Dodatečná finanční podpora pro týdenní erasmové mobility učitelů či zaměstnanců nad rámec prostředků přidělených finanční dohodou.
23. 2. 2024 Vládní zahraniční stipendijní programy.
1. 9. 2023 Nabídka kompletního magisterského nebo doktorské studia na The University of Tokyo, Dpt. of Civil Engineering (v AJ). Univerzita má možnost pro uchazeče, které si vybere, získat stipendium japonského ministerstva školství MEXT. Více informací případně u pana prof. Petra Kabele.

Zobrazeno 4 zpráv, jsou zobrazeny všechny zprávy.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.