Zahraniční vztahy - Informace

Aktuálně

Fond na rozvoj mezinárodní mobility FSv. FSv otevírá Fond na rozvoj mezinárodní mobility, který je zřízen za účelem získávat zahraniční studenty a podporovat výjezdy našich studentů a vědeckých pracovníků do zahraničí s cílem navázat mezinárodní spolupráci. Fond otevírá příjem žádostí o poskytnutí podpory. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..

Aktuálně

Týden výuky na evropské univerzitě v 11/2021 - Athens program. Termín pro zaslání přihlášky na studijní oddělení: 10.10.2021 (scan přes helpdesk.cvut.cz)

6. 9. 2021

Fulbrightova komise: informace o blížících se uzávěrkách na stipendijní pobyty do USA.

26. 8. 2021

Nabídka stipendií GFPS na letní semestr 2022. Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) informuje, že bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí stipendií na letní semestr 2022! Jedná se o studijní a praktikantská stipendia pro výjezd českých studentů do Německa, resp. na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. Přihlášky do 31.10.2021.

14. 4. 2021

Stipendia Fulbrightova programu.
Nabízené programy:
- Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející
- Fulbright-Masarykovo stipendium
- Stipendium pro postgraduální studium
- Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v roce 2022/2023
Uzávěrky přihlášek uvedeny u jednotlivých programů.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.