Zahraničí

Zahraniční vztahy - Informace

Aktuálně Termín přihlášek na Erasmus pro doktorandy pro ak. rok 2024/25. Termín přihlášek na Erasmus 1.11. – 5.12.2023 pro AR 2024/25 platí i pro doktorandy. Ví-li tedy doktorand, že v příštím roce chce vyjet, nechť se přihlásí v tomto termínu.
Běžící termín zatím do 30.11.2023 s plánovaným prodloužením do 31.1.2024 platí pro tento AR 2023/24. Doktorandi, kteří chtějí vyjet ještě v AR 2023/24 musí předem kontaktovat fakultního koordinátora (anita.opitzova@fsv.cvut.cz) s ohledem na kapacitu v dané škole.
19. 10. 2023 Fond na rozvoj mezinárodní mobility FSv. Fakulta stavební disponuje Fondem na rozvoj mezinárodní mobility, který je zřízen za účelem především podpory výjezdů našich studentů v rámci programu Erasmus+ a dále výjezdů vědeckých pracovníků do zahraničí s cílem navázat mezinárodní spolupráci. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..
1. 9. 2023 Nabídka kompletního magisterského nebo doktorské studia na The University of Tokyo, Dpt. of Civil Engineering (v AJ). Univerzita má možnost pro uchazeče, které si vybere, získat stipendium japonského ministerstva školství MEXT. Více informací případně u pana prof. Petra Kabele.

Zobrazeno 3 zpráv, jsou zobrazeny všechny zprávy.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.