Přijetí hostů, studentů, ubytování

 

HOTOVOST

Host si celý pobyt hradí sám, ale chce využít ubytování v zařízeních SÚZ.
Dodat Návrh na přijetí zahraničního hosta

 

FAKTURA

 1. GRANTY

  Z grantů lze hradit vše, co jim jejich předpis dovoluje:

  1. stravné až do výše 796,- Kč/den a kapesné, které lze stanovit až do výše 40 % z této částky (dodat Návrh na přijetí zahraničního hosta)
  2. ubytování v zařízeních SÚZ (dodat objednávku a Návrh na přijetí zahraničního hosta)
  3. ubytování mimo SÚZ (dodat Příkazní smlouvu - návod, zajišťuje katedra)
  4. jízdné (dodat Příkazní smlouvu - návod, zajišťuje katedra)
  5. pobytové výdaje per diems dle projektu (dodat Příkazní smlouvu - návod)
 2. PROSTŘEDKY KATEDRY

  Z prostředků katedry je možno hradit:

  1. stravné do výše 398,- Kč/den a kapesné, které lze stanovit až do výše 40 % z této částky, je-li toto sjednáno v dohodě o vzájemné výměně zaměstnanců na úrovni ČVUT, FSv, katedry (dodat Návrh na přijetí zahraničního hosta)
  2. ubytování v zařízeních SÚZ (dodat objednávku a Návrh na přijetí zahraničního hosta)
  3. ubytování mimo SÚZ (dodat Příkazní smlouvu - návod, zajišťuje katedra)
  4. jízdné (dodat Příkazní smlouvu - návod, zajišťuje katedra)

 

PŘIJETÍ STUDENTŮ NA KRÁTKODOBÝ POBYT (VYJMA ŘÁDNÉHO STUDIA)

Ti, kteří přijíždějí na studijní pobyt (bc., mgr.), pracovat na výzkumu katedry a budou mít zapsaný jeden z uvedených předmětů, či na pobyt v rámci doktorského studia, vyplní Návrh katedry na přijetí zahraničního studenta na krátkodobý studijní pobyt (se zařazením do stavu "student").

Student může využít ubytování SÚZ za ceny pro studenty, které si dle odkazu na formuláři zajišťuje sám.

 

UBYTOVÁNÍ PRO ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANCE

 

Formuláře zahraničního oddělení