Přijetí hostů, studentů, ubytování

 

HOTOVOST

Host si celý pobyt hradí sám.
Dodat Návrh na přijetí zahraničního hosta
Zahraniční oddělení zajistí ubytování a o zajištění informuje katedru. Statut hosta garantuje smluvní ceny ČVUT, tedy pro hosta výhodnější. Případný doprovod platí ubytování v pultových cenách v hotovosti na recepci ubytovacího zařízení.

FAKTURA - GRANTY

Z grantů lze hradit vše, co jim jejich předpis dovoluje (apelujeme ve vlastním zájmu na řádnou kontrolu), mimo jiné i stravné až do výše 734,- Kč/den a kapesné, které lze stanovit až do výše 40% z této částky.
Dodat Návrh na přijetí zahraničního hosta
Zahraniční oddělení zajistí ubytování a o zajištění informuje katedru, zároveň informuje o zajištění formuláře pro příp. výplatu stravného. Statut hosta garantuje smluvní ceny ČVUT, tedy pro hosta výhodnější. Případný doprovod platí ubytování v pultových cenách na recepci ubytovacího zařízení.
Hosté z ČR hradí ubytování na recepci ubytovacího zařízení.

PROSTŘEDKY KATEDRY

Z prostředků katedry je možno hradit ubytování a jízdní výdaje na základě předané Příkazní smlouvy (týká se především jednorázových přednášek zahraničních lektorů, účasti zahraničních členů např. na zasedání vědecké rady, či zasedání v komisích). Stravné a kapesné lze poskytovat pouze tehdy, je-li toto sjednáno v dohodě o vzájemné výměně zaměstnanců (na úrovni ČVUT, FSv, katedry). Stravné pak činí 367,- Kč/den, kapesné lze stanovit až do výše 40% z této částky.
Pro zajištění ubytování dodat Návrh na přijetí zahraničního hosta
Zahraniční oddělení zajistí ubytování a o zajištění informuje katedru, zároveň informuje o zajištění formuláře pro příp. výplatu stravného. Statut hosta garantuje smluvní ceny ČVUT, tedy pro hosta výhodnější. Případný doprovod platí ubytování v pultových cenách na recepci ubytovacího zařízení.
Hosté z ČR hradí ubytování na recepci ubytovacího zařízení.

PŘIJETÍ HOSTŮ NA DLOUHODOBÝ POBYT

Týká se těch, kteří přijíždějí na FSv např. za účelem stáže a kteří zde nebudou studovat předměty příslušného semestru.
Vyplnit Návrh na přijetí zahraničního hosta na dlouhodobý pobyt a předat osobnímu oddělení k evidenci. Nezapomeňte prosím hosta seznámit s bezpečnostními předpisy (host podepíše), host může využít ubytování SÚZ za samoplátecké ceny, které si dle instrukcí na formuláři zajišťuje sám.

PŘIJETÍ STUDENTŮ NA KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ POBYT (VYJMA ŘÁDNÉHO STUDIA)

1)   Ti, kteří přijíždějí na studijní pobyt (bc., mgr.), pracovat na výzkumu katedry a budou mít zapsaný jeden z uvedených předmětů, či na pobyt v rámci doktorského studia, vyplní Návrh katedry na přijetí zahraničního studenta na krátkodobý studijní pobyt (se zařazením do stavu "student").

Student může využít ubytování SÚZ za ceny pro studenty, které si dle odkazu na formuláři zajišťuje sám.

2)   Ti, kteří nesplňují výše uvedené, vyplní Návrh na přijetí zahraničního hosta na dlouhodobý pobyt a předají osobnímu oddělení k evidenci. Nezapomeňte prosím hosta seznámit s bezpečnostními předpisy (host podepíše), host může využít ubytování SÚZ za samoplátecké ceny, které si dle instrukcí na formuláři zajišťuje sám.

UBYTOVÁNÍ PRO ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANCE

ČVUT nabízí zahraničním zaměstnancům UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH či kolejových částech (Masarykova kolej), podmínkou je odbydlet minimálně 30 dnů. Zaměstnanecké ceny jsou podmíněny žádostí o toto ubytování. Zaměstnanci doporučuje ubytování jeho nejbližší nadřízený a zaměstnanec si ho zajišťuje sám vyplněním a podepsáním žádosti (dále si musí zajistit podpis nadřízeného a vyjádření osobního oddělení). Žádost posílá osobně na ubytovani@cvut.cz. Pak už s ním přímo komunikuje SÚZ.
Při dostatečné kapacitě může bydlet na pokoji sám, platí 1,5 násobek, většinou však sdílí kuchyňku a soc. zařízení. Volné bývají především kapacity na Strahově. Vždy je dobré, když nadřízený na SÚZ zavolá a zeptá se, jaká je aktuální situace, neboť jsou období, kdy mají i tam plno a naopak, kdy je možno vyhovět. Kontakty zde.

 

Formuláře zahraničního oddělení