Formuláře zahraničního oddělení

Zahraniční oddělení

 • Srovnávací arch pro studium v zahraničí    DOC ; PDF - změna 30.10.2023
 • Dohoda stavebních fakult ČR a SR o vzájemném vypořádávání cestovních náhrad
 • Žádost o finanční podporu pro zahraničního akademického pracovníka    DOC ; PDF - změna 25.2.2019
 • Žádost o přiznání účelového stipendia pro studenty, kteří vyjíždějí na zahr. stud. pobyt    DOC ; PDF - změna 12.2.2024
 • Žádost o udělení podpory z prostředků Fondu na rozvoj mezinár. mobility    DOC ; PDF - změna 4.4.2024
 • Žádost o udělení podpory z prostředků Fondu na rozvoj mezinár. mobility na program BIP    DOC ; PDF - nové 13.3.2024
 • Žádost o udělení podpory z prostředků Fondu na rozvoj mezinár. mobility v programu Free mover    DOC ; PDF - nové 13.3.2024

Formuláře pro program Erasmus+

Formuláře zahraničního oddělení

Namísto elektronického systému zúčtování zahraničních cest prosím používejte nadále stávající formuláře. Děkujeme.

 • Návrhový list pro cestu do zahraničí    DOC ; PDF - změna 31.10.2023
  Application form to travel abroad    DOC ; PDF - nové 14.9.2022
 • Informace o průběhu služební zahraniční cesty    DOC ; PDF - změna 19.3.2021
 • Žádost o povolení použití soukromého vozidla k pracovní cestě    DOC ; PDF - změna 19.3.2021
 • Smlouva o výprose    DOC ; PDF - nové 6.3.2023
 • Použití osobního automobilu - příloha k vyúčtování nákladů zahraniční pracovní cesty:
      a) zaměstnance    Excel - změna 2.1.2024
      b) pronajatého v zahraničí    Excel - změna 20.7.2021
      c) referentského (fakultního)    Excel - změna 14.4.2021
 • Návrh na přijetí zahraničního hosta    DOC ; PDF - změna 21.11.2023
 • Návrh katedry na přijetí zahraničního studenta na krátkodobý studijní pobyt (stáž)    DOC ; PDF - změna 6.9.2022
 • Žádost o provedení úhrady - bezhotovostní platby do zahraničí    DOC ; PDF - změna 29.4.2022
 • Smlouva příkazní    DOC ; PDF - změna 26.3.2024
  Použití Smlouvy příkazní - změna 15.11.2023

 

Návod k vyplňování formulářů

 

Poznámka:
v říjnu 2023 byl zrušen formulář Návrh na přijetí zahraničního hosta na dlouhodobý pobyt