Děkanát FSv

 

Sekretariát děkana

Vavřinová, Martina


Sekretariát tajemníka

Vocetková, Soňa


Přidružená agenda děkanátu

Bobková, Lenka, Ing. - patentová zástupkyně
Hanušová, Dagmar, Ing. - správa informačních systémů, správa mobilních telefonních čísel
Macek, Daniel, doc. Ing., Ph.D. - správa informačních systémů

Informace oddělení Přidružená agenda děkanátu


Právní oddělení

Czivišová, Lucie, Mgr. - vedoucí
Brabcová, Šárka - referent
Kára, Robin - referent

Informace a formuláře právního oddělení


Studijní oddělení

Úřední hodiny pro studenty:
Pondělí 8:30 - 11:00  
Úterý   13:00 - 15:30
Středa 8:30 - 11:00  
Čtvrtek   13:00 - 15:00
Pátek 8:30 - 11:00  

V prvních dvou týdnech výuky každého semestru platí rozšířené úřední hodiny:
po - čt 8.30 - 11.00, 13.00 - 15.30, pá 8.30 - 11.00

Saláková, Ditta, Ing. - vedoucí
Ferenčíková, Lenka, DiS.
Hofmanová, Ivana
Chmelíková, Jana
Jaňourová, Lada
Kůrková, Eva
Kuželová, Zuzana, Mgr.
Sejbalová, Eva, RNDr.
Stupáková, Eva
Štětinová, Hana
Štruplová, Markéta
Cajthaml, Jiří, prof. Ing., Ph.D.
Kopejska, Josef, doc. Ing., CSc.
Tatýrek, Václav, Ing., Ph.D.
Toman, Michal, doc. Ing., CSc.

Jak kontaktovat studijní oddělení
Referentky studijního oddělení - členěno podle studijních programů

Formuláře studijního oddělení


Zahraniční oddělení

Klátová, Věra - vedoucí
Moravcová, Petra

Formuláře zahraničního oddělení
Informace zahraničního oddělení


Oddělení pro vědu a výzkum

Úřední hodiny pro studenty doktorského studia - Veronika Kabilková, místnost C-105
pondělí a čtvrtek     10.00 - 11.00

Hamarová, Radmila, Ing. - vedoucí, habilitační a jmenovací řízení, vědecká rada
Baziková, Zuzana, Ing. - projekty zahraniční
Frolíková, Jana - doktorské studium - obhajoby, stipendia, SGS
Honsů, Alena - výsledky VaV
Kabilková, Veronika - doktorské studium
Křišťanová, Ludmila, Ing. - OP VVV
Richterová, Lucie, Bc. - projekty národní

Formuláře oddělení doktorského studia
Formuláře oddělení pro vědu a výzkum
Informace oddělení pro vědu a výzkum
Informace o doktorském studiu


Oddělení podpory administrace projektů

Baziková, Zuzana, Ing. - vedoucí
Tóth, Jiří


Osobní oddělení

Blümlová, Eliška, Ing. - vedoucí
Filková, Ludmila
Zárybnická, Dana

Formuláře a informace osobního oddělení a oddělení PaM


Oddělení práce a mzdy

Hlaváčková, Jitka, Ing.- vedoucí
Koždoňová, Alena, Bc.- 134, 137, 141, 142, 143, 144, 154, 155, 220, 250, 805, 853, 866
Pecová, Iva- 122, 129, 132, 210, 375
Suldovská, Olga - 101, 102, 104, 105, 125, 126, 127, 128
Václavková, Jolana, Bc.- 123, 124, 133, 135, 136, 910, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930

Formuláře a informace osobního oddělení a oddělení PaM


Ekonomické oddělení

Úřední hodiny
pondělí - pátek    8:30 - 11:00  ;  13.00 - 14.30

Jokešová, Petra, Ing. - vedoucí
Bendová, Renata
Benešová, Kamila
Branaldová, Petra - správce hmotného majetku
Čečilová, Jana
Dubjáková, Jitka
Hornofová, Michaela
Hušková, Olga
Chrástová, Jana
Kodrasová, Irena, Ing.
Lorencová, Michaela
Machů, Jana - pokladna
Malinová, Zuzana - pokladna
Masnicová, Danuše
Potanina, Iryna, Mgr.
Slanařová, Pavlína
Štěrbová, Lucie

Faxová čísla ekonomického oddělení: (+420) 224 310 735, (+420) 224 310 781
Formuláře, číselníky a informace Ekonomického oddělení


Pokladna

Úřední hodiny:
Pondělí 8.30 - 11.00 ; 14:00 - 15:00
Úterý 8.30 - 11.00 ; 14:00 - 15:30
Středa 8.30 - 11.00 ; 14:00 - 15:00
Čtvrtek 8.30 - 11.00 ; 14:00 - 15:00
Pátek 8.30 - 11.00 ; 13:00 - 14:00

Machů, Jana
Malinová, Zuzana


Oddělení pro doplňkovou činnost

Pronájmy poslucháren

Vlčková, Renata, Ing. - vedoucí; služební mobil: +420 731 541 580
Romaňáková, Dana
Pácalová, Radka - služební mobil: +420 778 760 184

Formuláře a informace oddělení pro doplňkovou činnost


Investiční oddělení

Macalíková, Zuzana, Ing. - vedoucí
Lambojová, Magda, Ing.


Středisko technicko-provozních služeb

Šteffel, Josef, Mgr. - vedoucí; služební mobil: +420 776 591 991
Horák, Miroslav, Mgr. - zástupce vedoucího STPS; služební mobil: +420 603 343 847
Čarná, Eleonora - vedoucí úklidu
Kovářová, Jana, Ing. - referent
Kraus, Miloslav, Ing. - technik
Dudyová, Růžena - úklid
Prouza, Roman - energetik

Formuláře a informace STPS

Hlášení závad na emailovou adresu zavady@fsv.cvut.cz
Připomínky ke stavu úklidu na emailovou adresu zavady.uklid@fsv.cvut.cz
Nahlášení požadavků na velín - velin@fsv.cvut.cz
Objednávky a dotazy ohledně fakultní dopravy - doprava@fsv.cvut.cz


Podatelna

Kontakt:   podatelna@fsv.cvut.cz     +420 22435 7949

Kovaříková, Zuzana
Švehlová, Eva


Archiv

Lukešová, Eva, Mgr. - archiv
Rozkošná, Sylvia - archiv


Úsek dopravy

Hovězák, Jan
Horák, Miroslav, Mgr.

Formuláře a informace úseku dopravy

Objednávky a dotazy ohledně fakultní dopravy - doprava@fsv.cvut.cz


Úsek údržby

Kučírek, Miroslav - vedoucí, elektrikář
Dvořák, Jiří - výtahy
Hauk, Jiří - malíř
Kočka, Adolf - elektrikář
Mádle, Vladimír - zámečník
Matějíček, Jan - elektrikář
Myslivec, Vladimír - truhlář
Pařízek, Karel - instalatér
Rataj, Ivan - instalatér
Vrchotický, Jiří - topenář


Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a referát požární ochrany

Šteffelová, Eva - služební mobil: +420 725 809 736

Formuláře a informace referátu BOZP
Kontakt: bozp@fsv.cvut.cz


Správce hmotného majetku

Hovězák, Jan

Formuláře a informace správce hmotného majetku