Děkanát FSv

Sekretariát děkana

Vavřinová, Martina


Sekretariát tajemníka

Vocetková, Soňa


Přidružená agenda děkanátu

Bobková, Lenka, Ing. - patentová zástupkyně
Hanušová, Dagmar, Ing. - správa informačních systémů, správa mobilních telefonních čísel
Macek, Daniel, doc. Ing., Ph.D. - správa informačních systémů

Informace oddělení Přidružená agenda děkanátu


Právní oddělení

Kubíčková, Lucie, Mgr. - vedoucí
Brabcová, Šárka - referent
Kára, Robin - referent

Informace a formuláře právního oddělení


Oddělení PR a marketing

Gallová, Marie, Ing. - vedoucí
Čermáková, Eva, Bc. - produkce
Kábrtová, Lidmila, Mgr. - tiskové zprávy a styk s médii
Kučera, Patrik, Ing. arch. - PR a marketing
Melčáková, Štěpánka, Mgr. - produkce
Rosyvka, Jan, Ing. - web a sociální sítě
Sedláček, Miloš - fotograf

Informace Oddělení PR a marketing


Výpočetní a informační centrum

Seznam zaměstnanců
Stránky udržované katedrou
Metodické pokyny a postupy VIC


Studijní oddělení

Úřední hodiny v období prázdnin -- zde

Úřední hodiny pro studenty:
Pondělí 8:30 - 11:00  
Úterý   13:00 - 15:30
Středa 8:30 - 11:00  
Čtvrtek   13:00 - 15:00
Pátek 8:30 - 11:00  

V prvních dvou týdnech výuky každého semestru platí rozšířené úřední hodiny:
po - čt 8.30 - 11.00, 13.00 - 15.30, pá 8.30 - 11.00

Saláková, Ditta, Ing. - vedoucí
Ferenčíková, Lenka, DiS.
Havelka, Adam, MgA. - správce studijních plánů bc. a mgr. studia, rozvrhář fakulty
Hofmanová, Ivana - přijímací řízení
Chmelíková, Jana
Jaňourová, Lada
Kůrková, Eva
Kuželová, Zuzana, Mgr.
Pátková, Kristýna, DiS. - přijímací řízení
Stupáková, Eva
Štětinová, Hana
Štruplová, Markéta
Kopejska, Josef, doc. Ing., CSc.
Toman, Michal, doc. Ing., CSc. - rozvrhář fakulty
Zahálková, Stanislava, Mgr. - asistentka garantů studijních programů bc. a mgr. studia

Jak kontaktovat studijní oddělení
Referentky studijního oddělení - členěno podle studijních programů

Formuláře studijního oddělení


Zahraniční oddělení

Klátová, Věra - vedoucí
Moravcová, Petra
Opitzová, Anita, Mgr.
Štěrbová, Lucie

Formuláře zahraničního oddělení
Informace zahraničního oddělení


Oddělení pro vědu a výzkum

Úřední hodiny pro studenty doktorského studia - Veronika Kabilková, místnost C-105
pondělí - čtvrtek     10.00 - 11.00

Hamarová, Radmila, Ing. - vedoucí, habilitační a jmenovací řízení, vědecká rada
Frolíková, Jana - doktorské studium - obhajoby, stipendia, SGS
Kabilková, Veronika - doktorské studium
Křišťanová, Ludmila, Ing. - OP VVV
Mikulášová, Regina, Ing. - výsledky VaV
Prančl, Ondřej, Mgr.
Richterová, Lucie, Bc. - projekty národní

Formuláře oddělení doktorského studia
Formuláře oddělení pro vědu a výzkum
Informace oddělení pro vědu a výzkum
Informace o doktorském studiu


Oddělení podpory administrace projektů

Baziková, Zuzana, Ing. - vedoucí
Novák, Jakub, Bc.


Osobní oddělení

Blümlová, Eliška, Ing. - vedoucí
Filková, Ludmila
Zárybnická, Dana

Formuláře a informace osobního oddělení a oddělení PaM


Oddělení práce a mzdy

Hlaváčková, Jitka, Ing.- vedoucí
Koždoňová, Alena, Bc.- 134, 137, 141, 142, 143, 144, 154, 155, 220, 250, 805, 853, 866
Pecová, Iva- 122, 129, 132, 210, 375
Suldovská, Olga - 101, 102, 104, 105, 125, 126, 127, 128
Václavková, Jolana, Bc.- 123, 124, 133, 135, 136, 910, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930

Formuláře a informace osobního oddělení a oddělení PaM


Ekonomické oddělení

Úřední hodiny
pondělí - pátek    8:30 - 11:00  ;  13.00 - 14.30

Jokešová, Petra, Ing. - vedoucí
Bendová, Renata
Benešová, Kamila
Branaldová, Petra - správce hmotného majetku
Čečilová, Jana
Hornofová, Michaela
Hušková, Olga
Kodrasová, Irena, Ing.
Lorencová, Michaela
Machů, Jana - pokladna
Malinová, Zuzana - pokladna
Masnicová, Danuše
Potanina, Iryna, Mgr.

Faxová čísla ekonomického oddělení: (+420) 224 310 735, (+420) 224 310 781
Formuláře, číselníky a informace Ekonomického oddělení


Pokladna

Úřední hodiny:
Pondělí 8.30 - 11.00 ; 14:00 - 15:00
Úterý 8.30 - 11.00 ; 14:00 - 15:30
Středa 8.30 - 11.00 ; 14:00 - 15:00
Čtvrtek 8.30 - 11.00 ; 14:00 - 15:00
Pátek 8.30 - 11.00 ; 13:00 - 14:00

Machů, Jana
Malinová, Zuzana


Oddělení pro doplňkovou činnost

Pronájmy poslucháren

Vlčková, Renata, Ing. - vedoucí; služební mobil: +420 731 541 580
Romaňáková, Dana
Pácalová, Radka - služební mobil: +420 778 760 184

Formuláře a informace oddělení pro doplňkovou činnost


Investiční oddělení

Macalíková, Zuzana, Ing. - vedoucí
Lambojová, Magda, Ing.


Středisko technicko-provozních služeb

Šteffel, Josef, Mgr. - vedoucí; služební mobil: +420 776 591 991
Horák, Miroslav, Mgr. - zástupce vedoucího STPS; služební mobil: +420 603 343 847
Čarná, Eleonora - vedoucí úklidu
Kovářová, Jana, Ing. - referent
Kraus, Miloslav, Ing. - technik
Dudyová, Růžena - úklid
Prouza, Roman - energetik

Formuláře a informace STPS

Hlášení závad na emailovou adresu zavady@fsv.cvut.cz
Připomínky ke stavu úklidu na emailovou adresu zavady.uklid@fsv.cvut.cz
Nahlášení požadavků na velín - velin@fsv.cvut.cz
Objednávky a dotazy ohledně fakultní dopravy - doprava@fsv.cvut.cz


Podatelna

Kontakt:   podatelna@fsv.cvut.cz     +420 22435 7949

Kovaříková, Zuzana
Švehlová, Eva


Archiv

Lukešová, Eva, Mgr. - archiv
Rozkošná, Sylvia - archiv


Úsek dopravy

Hovězák, Jan
Horák, Miroslav, Mgr.

Formuláře a informace úseku dopravy

Objednávky a dotazy ohledně fakultní dopravy - doprava@fsv.cvut.cz


Úsek údržby

Mádle, Vladimír - vedoucí, zámečník
Dolanský, Zbyněk - elektrikář
Dvořák, Jiří - výtahy
Hauk, Jiří - malíř
Kočka, Adolf - elektrikář
Kučírek, Miroslav - elektrikář
Matějíček, Jan - elektrikář
Myslivec, Vladimír - truhlář
Pařízek, Karel - instalatér
Rataj, Ivan - instalatér
Vrchotický, Jiří - topenář


Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a referát požární ochrany

Kontakt: bozp@fsv.cvut.cz

Šteffelová, Eva - služební mobil: +420 725 809 736

Formuláře a informace referátu BOZP


Správce hmotného majetku

Hovězák, Jan

Formuláře a informace správce hmotného majetku