Děkanát FSv

Sekretariát děkana

Vavřinová, Martina


Sekretariát tajemníka

Vocetková, Soňa

Informace a formuláře pana tajemníka


Přidružená agenda děkanátu

Ayazová, Jitka, Ing.
Bobková, Lenka, Ing. - patentová zástupkyně
Hanušová, Dagmar, Ing. - správa informačních systémů, správa mobilních telefonních čísel
Macek, Daniel, doc. Ing., Ph.D. - správa informačních systémů
Němec, Roman, Ing.
Otřísal, Miroslav, Ing.
Tatýrková, Karolina, DiS.

Informace oddělení Přidružená agenda děkanátu


Právní oddělení

Kubíčková, Lucie, Mgr. - vedoucí
Brabcová, Šárka - referent
Kára, Robin - referent

Informace a formuláře právního oddělení


Oddělení PR a marketing

Kovandová, Marie, Ing. - vedoucí
Baumgartlová, Eva, Bc. - produkce
Kábrtová, Lidmila, Mgr. - tiskové zprávy a styk s médii
Kučera, Patrik, Ing. arch. - PR a marketing
Melčáková, Štěpánka, Mgr. - produkce
Rosyvka, Jan, Ing. - web a sociální sítě
Sedláček, Miloš - fotograf

Informace Oddělení PR a marketing


Výpočetní a informační centrum

Seznam zaměstnanců
Stránky udržované katedrou
Metodické pokyny a postupy VIC FSv


Studijní oddělení

Jak kontaktovat studijní oddělení
Kontaktování studijního oddělení přes HelpDesk - návod
Úřední hodiny v období prázdnin - zde

Úřední hodiny pro studenty:
Pondělí 8:30 - 11:00  
Úterý   13:00 - 15:30
Středa 8:30 - 11:00  
Čtvrtek   13:00 - 15:30
Pátek 8:30 - 11:00  

V prvních dvou týdnech výuky každého semestru platí rozšířené úřední hodiny:
po - čt 8.30 - 11.00, 13.00 - 15.30, pá 8.30 - 11.00

Saláková, Ditta, Ing. - vedoucí
Ferenčíková, Lenka, DiS.
Havelka, Adam, MgA. - správce studijních plánů bc. a mgr. studia, rozvrhář fakulty
Chmelíková, Jana
Jaňourová, Lada
Kuželová, Zuzana, Mgr.
Pátková, Kristýna, DiS. - přijímací řízení
Stupáková, Eva
Štětinová, Hana
Štruplová, Markéta
Kopejska, Josef, doc. Ing., CSc.
Toman, Michal, doc. Ing., CSc. - rozvrhář fakulty
Zahálková, Stanislava, Mgr. - asistentka garantů studijních programů bc. a mgr. studia

Referentky studijního oddělení - členěno podle studijních programů

Formuláře studijního oddělení


Zahraniční oddělení

Klátová, Věra - vedoucí
Moravcová, Petra
Opitzová, Anita, Mgr.
Štěrbová, Lucie

Formuláře zahraničního oddělení
Informace zahraničního oddělení


Oddělení pro vědu a výzkum

Úřední hodiny pro studenty doktorského studia:
Kabilková, Veronika
    program AKu, AS, FMI, GK, IB, IŽP, MAT, PD, PS, SOP, V
    pondělí - čtvrtek     10.00 - 11.00 hod.
Mikulášová, Regina, Ing.
    program SME, KD
    pondělí - středa, pátek     10.00 - 11.00 hod.

Hamarová, Radmila, Ing. - vedoucí, habilitační a jmenovací řízení, vědecká rada
Frolíková, Jana - doktorské studium - obhajoby, stipendia, SGS
Kabilková, Veronika - doktorské studium
Křišťanová, Ludmila, Ing. - OP VVV
Mikulášová, Regina, Ing. - výsledky VaV
Richterová, Lucie, Bc. - projekty národní

Formuláře oddělení doktorského studia
Formuláře oddělení pro vědu a výzkum
Informace oddělení pro vědu a výzkum
Informace o doktorském studiu


Oddělení podpory administrace projektů

Baziková, Zuzana, Ing. - vedoucí
Novák, Jakub, Bc.
Tatíčková, Kamila, Ing.
Vít, Miroslav, Ing.


Osobní oddělení

Blümlová, Eliška, Ing. - vedoucí
Filková, Ludmila
Zárybnická, Dana

Formuláře a informace osobního oddělení a oddělení PaM


Oddělení práce a mzdy

Hlaváčková, Jitka, Ing.- vedoucí
Koždoňová, Alena, Bc.- 126, 128, 134, 137, 141, 142, 143, 144, 154, 155, 220, 250, 805, 853, 866
Pecová, Iva- 104, 105, 122, 129, 132, 210, 375
Václavková, Jolana, Bc.- 101, 102, 123, 124, 125, 127, 133, 135, 136, 910, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930

Formuláře a informace osobního oddělení a oddělení PaM


Ekonomické oddělení

Úřední hodiny
pondělí - pátek    9:00 - 11:00

Individuální schůzku je možné si domluvit e-mailem.

Ježková, Pavlína - vedoucí, hlavní účetní
Bečková, Kateřina, Ing. - přijaté faktury, DPH, projekty
Čečilová, Jana - stipendia, úhrady z banky, bankovní výpisy, platby kartou
Duspivová, Marie - drobný majetek, úhrady z banky, bankovní výpisy, platby kartou
Frýbová, Jana, Ing. - přijaté faktury
Füllsacková, Lenka - přijaté faktury, úhrady z banky, bankovní výpisy, platby kartou
Hornofová, Michaela - zahr. faktury vč. dodanění, celní záležitosti, drobné vydání, mimořádné zálohy, přijaté faktury knihy/časopisy, adresář
Hůlová, Jana, Bc. - zástupkyně hlavní účetní a vedoucí oddělení, kredity, faktury vydané, konzultace ohledně účetních případů, dary, DPH
Chrástová, Jana - přeúčtování nákladů, režie, projekty, kontroly
Juřenová, Alena - přeúčtování nákladů, režie, projekty
Kodrasová, Irena, Ing. - úhrady z banky, bankovní výpisy, platby kartou
Machů, Jana - pokladna, tuzemské cestovní příkazy, tuzemské vložné
Malinová, Zuzana - pokladna, tuzemské cestovní příkazy, tuzemské vložné
Šuldová, Marta - majetek

Faxová čísla ekonomického oddělení: (+420) 224 310 735, (+420) 224 310 781
Formuláře, číselníky a informace Ekonomického oddělení


Pokladna

Úřední hodiny:
Pondělí 9:00 - 11:00 ; 14:00 - 15:00
Úterý 9:00 - 11:00 ; 14:00 - 15:00
Středa 9:00 - 11:00 ; 14:00 - 15:00
Čtvrtek 9:00 - 11:00 ; 14:00 - 15:00
Pátek zavřeno

Machů, Jana
Malinová, Zuzana


Oddělení pro doplňkovou činnost

Pronájmy poslucháren

Vlčková, Renata, Ing. - vedoucí; služební mobil: +420 731 541 580
Pácalová, Radka - služební mobil: +420 778 760 184
Romaňáková, Dana

Formuláře a informace oddělení pro doplňkovou činnost


Investiční oddělení

Macalíková, Zuzana, Ing. - vedoucí
Hoďánková, Renáta, Ing.
Lambojová, Magda, Ing.


Středisko technicko-provozních služeb

Šteffel, Josef, Mgr. - vedoucí; služební mobil: +420 776 591 991
Horák, Miroslav, Mgr. - zástupce vedoucího STPS; služební mobil: +420 603 343 847
Čarná, Eleonora - vedoucí úklidu
Čech, Martin, Mgr. - referent krizového řízení
Kovářová, Jana, Ing. - referent
Dudyová, Růžena - úklid
Prouza, Roman - energetik

Formuláře a informace STPS

Hlášení závad na emailovou adresu zavady@fsv.cvut.cz
Připomínky ke stavu úklidu na emailovou adresu zavady.uklid@fsv.cvut.cz
Objednávky a dotazy ohledně fakultní dopravy - doprava@fsv.cvut.cz


Referát ostrahy objektu

Kraus, Miloslav, Ing. - vedoucí ochrany objektu
velín - +420 22435 4400
vrátnice C - +420 22435 4333
vrátnice D - +420 22435 4332

Nahlášení požadavků na velín - velin@fsv.cvut.cz


Podatelna

Kontakt:   podatelna@fsv.cvut.cz     +420 22435 7949

Kovaříková, Zuzana
Švehlová, Eva


Archiv

Michálková, Eva, Mgr. - archiv
Rozkošná, Sylvia - archiv


Úsek dopravy

Hovězák, Jan
Horák, Miroslav, Mgr.

Formuláře a informace úseku dopravy

Objednávky a dotazy ohledně fakultní dopravy - doprava@fsv.cvut.cz


Úsek údržby

Mádle, Vladimír - vedoucí, zámečník
Dvořák, Jiří - výtahy
Hauk, Jiří - malíř, zedník
Houštecký, Jan - instalatér
Kočka, Adolf - elektrikář
Matějíček, Jan - elektrikář
Myslivec, Vladimír - truhlář
Ostrihoň, Andrej - elektrikář
Procházka, Bohuslav - zahradník
Rataj, Ivan - instalatér
Vrchotický, Jiří - topenář


Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a referát požární ochrany

Kontakt: bozp@fsv.cvut.cz

Šteffelová, Eva - služební mobil: +420 725 809 736

Formuláře a informace referátu BOZP


Správce hmotného majetku

Hovězák, Jan

Formuláře a informace správce hmotného majetku