Jak kontaktovat studijní oddělení?

 

Studenti česky vyučovaných bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty stavební kontaktují studijní oddělení jedním z následujících způsobů:

 1. ELEKTRONICKY prostřednictvím aplikace HelpDesk
  Tato forma komunikace plně nahrazuje od 1. 5. 2021 e-mailovou komunikaci. Možnost zasílat žádosti/dotazy na studijní oddělení e-mailem je k tomuto datu zrušena.
  Návod
  O stavu vyřizování žádosti nebo dotazu je student průběžně informován prostřednictvím aplikace. Zadáním záznamu do aplikace HelpDesk má student ihned potvrzeno, že žádost/dotaz byly studijnímu oddělení doručeny.
  Důležité:
  Nebudou akceptovány žádosti/dotazy zaslané e-mailem jednotlivým studijním referentkám, vedoucí studijního oddělení ani proděkanovi pro pedagogickou činnost a jeho zástupcům.
 2. OSOBNĚ NA PŘEPÁŽCE
  Předání či vyzvednutí listinných dokumentů (žádostí, potvrzení aj.) nebo ústní vyřízení (dotazy)
  Tento způsob preferujeme jako nejrychlejší a nejefektivnější. Během kontaktní výuky i během zkouškového období jej doporučujeme.
 3. TELEFONICKY
  Na telefonních linkách studijních referentek – přehled zde
 4. PÍSEMNĚ
  Na formulářích studijního oddělení - přehled zde
  Pokud nenajdete formulář pro konkrétní věc, o kterou chcete požádat, použijte - Žádost – obecný formulář.
  • Předáním prostřednictvím podatelny fakulty
  • Zasláním poštou na adresu
   České vysoké učení technické v Praze
   Fakulta stavební – studijní oddělení
   Thákurova 7
   166 29 Praha 6 – Dejvice

 

Důležité informace

Všechny žádosti a dotazy vyřizují příslušné referentky studijního oddělení pro dané programy, obory, resp. specializace v pracovní době od pondělí do pátku v pořadí, v jakém byly žádosti na studijní oddělení doručeny.

V době úředních hodin jsou přednostně odbavováni studenti, kteří přijdou osobně na přepážku studijního oddělení.

Vyřízení některých žádostí zabere více času, prosíme tedy o trpělivost, na vyřízení každé žádosti je v souladu se Správním řádem lhůta až 30 dní. Případnou urgenci posílejte až po uplynutí této lhůty.

Po dobu července a srpna může čerpání dovolených způsobit lhůty pro vyřízení delší než 14 dnů.

Pokud se ve svých žádostech odvoláváte na zdravotní důvody, je třeba k žádosti přiložit vyjádření lékaře.

Fakulta si může vyžádat doložení všech skutečností, které v žádosti zmiňujete.

Svou situaci řešte vždy včas, jen tak Vám budeme moci pomoci.

 

V Praze dne 20. 4. 2021
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
proděkanka pro pedagogickou činnost