Studijní programy - referentky

 

Bakalářské studijní programy - referentky

Architektura a stavitelstvíJana Chmelíková
Management a ekonomika ve stavebnictvíHana Štětinová
Geodézie a kartografieMgr. Zuzana Kuželová
StavitelstvíEva Stupáková
Civil EngineeringMgr. Zuzana Kuželová
Stavební inženýrství (1. a 2. ročník) - paralelka I Eva Stupáková, Markéta Štruplová
Stavební inženýrství (1. a 2. ročník) - paralelka J Lada Jaňourová, Lenka Ferenčíková, DiS.
 
obory Stavebního inženýrství (3. a 4. ročník)
Konstrukce pozemních stavebEva Stupáková, Markéta Štruplová
Konstrukce a dopravní stavbyLada Jaňourová
Management a ekonomika ve stavebnictvíHana Štětinová
Příprava, realizace a provoz staveb Hana Štětinová
Požární bezpečnost stavebMarkéta Štruplová
Vodní hospodářství a vodní stavbyLada Jaňourová
Inženýrství životního prostředíLada Jaňourová
Materiálové inženýrstvíLada Jaňourová

 

Magisterské studijní programy - referentky

Architektura a stavitelstvíJana Chmelíková
Geodézie a kartografieMgr. Zuzana Kuželová
Integrální bezpečnost stavebMarkéta Štruplová
Budovy a prostředíLenka Ferenčíková, DiS.
Inteligentní budovyEva Stupáková
Civil EngineeringMgr. Zuzana Kuželová
 
Stavební inženýrství - Konstrukce pozemních stavebEva Stupáková
Stavební inženýrství - Konstrukce a dopravní stavbyLada Jaňourová
Stavební inženýrství - Vodní hospodářství a vodní stavbyLada Jaňourová
Stavební inženýrství - Inženýrství životního prostředíLada Jaňourová
Stavební inženýrství - Projektový management a inženýringHana Štětinová
Stavební inženýrství - Materiálové inženýrstvíLada Jaňourová
Stavební inženýrství - Stavební managementHana Štětinová
Stavební inženýrství - Příprava, realizace a provoz stavebHana Štětinová

 

Další zaměstnanci studijního oddělení

vedoucí studijního oddělení, Exchange studentsIng. Ditta Saláková
přijímací řízeníKristýna Pátková, DiS.
asistentka garantů studijních programů bc. a mgr. studiaMgr. Stanislava Zahálková
administrace systémů, Matrika MŠMT SIMSdoc. Ing. Josef Kopejska, CSc.
správce studijních plánů v IS KOS, fakultní rozvrhářMgA. Adam Havelka
fakultní rozvrhářdoc. Ing. Michal Toman, CSc.

 

Student může kontaktovat libovolnou studijní referentku, není nutné striktně dodržovat výše uvedený rozpis programů, oborů a studijních referentek.

Zpracovávají-li jeden program dvě studijní referentky, může student použít kontakt na jakoukoli z těchto referentek.