Studijní programy - referentky

 

Bakalářské studijní programy — referentky

Architektura a stavitelstvíJana Chmelíková, Eva Kůrková
Geodézie a kartografieHana Kameníková
StavitelstvíEva Stupáková
Civil EngineeringLada Jaňourová
Stavební inženýrství (1. a 2. ročník) - paralelka I Eva Stupáková, Markéta Štruplová
Stavební inženýrství (1. ročník) - paralelka I Hana Štětinová
Stavební inženýrství (1. a 2. ročník) - paralelka J Lada Jaňourová, Hana Kameníková
 
obory Stavebního inženýrství (3. a 4. ročník)
Konstrukce pozemních stavebEva Stupáková, Markéta Štruplová
Konstrukce a dopravní stavbyLada Jaňourová
Management a ekonomika ve stavebnictvíHana Štětinová
Příprava, realizace a provoz staveb Hana Štětinová
Požární bezpečnost stavebMarkéta Štruplová
Vodní hospodářství a vodní stavbyHana Kameníková
Inženýrství životního prostředíHana Kameníková
Materiálové inženýrstvíLada Jaňourová

 

Magisterské studijní programy – referentky

Architektura a stavitelstvíJana Chmelíková, Eva Kůrková
Geodézie a kartografieHana Kameníková
Integrální bezpečnost stavebMarkéta Štruplová
Budovy a prostředíMarkéta Štruplová
Inteligentní budovyEva Stupáková
Civil EngineeringLada Jaňourová
 
Stavební inženýrství - Konstrukce pozemních stavebEva Stupáková
Stavební inženýrství - Konstrukce a dopravní stavbyLada Jaňourová
Stavební inženýrství - Vodní hospodářství a vodní stavbyHana Kameníková
Stavební inženýrství - Inženýrství životního prostředí Hana Kameníková
Stavební inženýrství - Projektový management a inženýringHana Štětinová
Stavební inženýrství - Materiálové inženýrstvíLada Jaňourová
Stavební inženýrství - Stavební managementHana Štětinová
Stavební inženýrství - Příprava, realizace a provoz stavebHana Štětinová

 

Další zaměstnanci studijního oddělení

vedoucí studijního oddělení, Exchange studentsIng. Ditta Saláková
přijímací řízeníIvana Hofmanová
edice, zahraniční studentiRNDr. Eva Sejbalová
administrace systémů, Matrika MŠMT SIMSdoc. Ing. Josef Kopejska, CSc.
správce studijních plánů v IS KOSIng. Václav Tatýrek, Ph.D.
fakultní rozvrhářdoc. Ing. Michal Toman, CSc.

 

Student může kontaktovat libovolnou studijní referentku, není nutné striktně dodržovat výše uvedený rozpis programů, oborů a studijních referentek.

Zpracovávají-li jeden program dvě studijní referentky, může student použít kontakt na jakoukoli z těchto referentek.

 

studijní oddělení 1. 11. 2020