prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.

Role na FSv

  • proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta stavební
  • zástupce proděkana pro pedagogiku - Architektura, stavitelství / Fakulta stavební
  • člen kolégia / Fakulta stavební
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • D-2113
Odkazy: