Aktuality

Aktuálně

Děkan FSv vyhlašuje na pátek 23. 12. 2022 děkanské volno pro všechny zaměstnance Fakulty stavební.

Aktuálně

Pomoc Ukrajině. FSv nabízí podporu a pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům fakulty.

9. 12. 2022

Video Srdcem stavaři - Problematika soužití člověka s bobrem. Rozhovor s doc. Tomášem Dostálem a Ing. Martinem Dočkalem, Ph.D. o tom, jak omezit negativní důsledky přirozeného chování bobrů v krajině, aby byla společná koexistence s člověkem co nejméně problematická.

6. 12. 2022

Naši studenti zvítězili ve smíšeném česko-americkém týmu v soutěži Associated Schools of Construction. Blahopřejeme!

2. 12. 2022

Podcast Srdcem stavaři - Typologie krajiny. Rozhovor s prof. Jiřím Kupkou o tom, jak se liší krajina komponovaná, asociativní a organicky vyvinutá.

29. 11. 2022

Galerie FSv si vás dovoluje pozvat na výstavu obrazů Kamily Housové Mizerové. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve středu 7.12.2022 v 17.00 hodin v Galerii FSv. Výstava potrvá do 24.1.2023.

28. 11. 2022

Ing. Martin Vonka, Ph.D. a Mgr. Michal Horáček z Katedry konstrukcí pozemních staveb získali za svoji práci ocenění Patrimonium pro futuro v kategorii Prezentace a popularizace. Blahopřejeme!

23. 11. 2022

Srdcem stavaři - Historie geodézie. Rozhovor s doc. Pavlem Hánkem o tom, jakým historickým vývojem geodézie prošla ve světě i na FSv.

22. 11. 2022

Pozvánka na výstavu Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty. Výstava probíhá v atriu FSv od 8.11.2022 do 10.1.2023.

30. 3. 2022

Časový plán akademického roku 2022/2023

(jsou zobrazeny všechny zprávy)