Pronájmy poslucháren

Fakulta stavební ČVUT v Praze nabízí prostory a kvalitní technické zázemí, které lze využít pro konání konferencí, sympozií, seminářů a dalších odborných a společensko-kulturních akcí, včetně mezinárodních.

Kontakt pro pronájem:
Vedoucí pracoviště:Ing. Renata Vlčková
Adresa:ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Děkanát - oddělení pro doplňkovou činnost
Thákurova 7
166 29 Praha 6
E-mail:renata.vlckova@fsv.cvut.cz
Místnost:B-113
Telefon:2 2435 8753
Služební mobil:731 541 580
 
Další kontakt:Radka Pácalová
E-mail:radka.pacalova@fsv.cvut.cz
Místnost:B-111a
Telefon:2 2435 8755
Služební mobil:778 760 184

 


Základní přehled a ceník poslucháren

 

Aktuální ceny vám na požádání poskytne pani Radka Pácalová.

 

Posluchárna A-s134

(80 míst)


 

Posluchárna A-s135

(80 míst)


 

Posluchárna A-228

(42 míst)


 

Posluchárna A-229

(42 míst)


 

Posluchárna A-230

(84 míst)


 

Posluchárna B-280

(264 míst)


 

Posluchárna B-286

(264 míst)


 

Posluchárna B-367

(30 míst)


 

Počítačová učebna B-377

(25 PC)

 

Posluchárna C-202

(128 míst)


 

Posluchárna C-204

(84 míst)


 

Posluchárna C-206

(128 míst)


 

Posluchárna C-208

(84 míst)


 

Posluchárna C-215

(110+11 mobilních míst)


 

Posluchárna C-217

(85 míst)


 

Posluchárna C-219

(74 míst)


 

Posluchárna C-221

(85 míst)


 

Posluchárna C-223

(85 míst)


 

Posluchárna D-1122

(331 míst + 2 místa pro invalidy)