Ing. Petr Matějka, Ph.D.

Role na FSv

  • tajemník / Fakulta stavební
  • vedoucí / přidružená agenda děkanátu / Fakulta stavební
  • zástupce vedoucího / vedení fakulty / Fakulta stavební
  • člen kolégia / Fakulta stavební
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen rady pro IS a ICT / České vysoké učení technické v Praze
  • garant zpracování osobních údajů / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • C-101
  • B-472
Odkazy: