Informace pro studenty

Aktuality

Aktuálně Anketa hodnocení výuky za letní semestr 2023/24 byla otevřena.
Anketa bude otevřená až do začátku zimního semestru 2024/25.
18. 6. 2024 Informace pro studenty 2. ročníku mgr A+S. Státní závěrečné zkoušky.
18. 6. 2024 Informace pro studenty 4. ročníku bc A+S. Státní závěrečné zkoušky - obhajoba.
18. 6. 2024 Informace pro studenty 3. ročníku bc A+S. Státní závěrečné zkoušky, praxe, bakalářská práce.
18. 6. 2024 Plotrovna - prázdninový provoz. V období letních prázdnin 1.7. - 31.8.2024 zasílejte soubory k tisku na email plotr@fsv.cvut.cz, tisky budou připravené k vyzvednutí po předchozí domluvě do druhého dne. Dovolená: 26.6. - 28.6. a 15.7. - 19.7.2024.
17. 6. 2024 Vyhlášení 17. ročníku fotografické soutěže Tvýma očima. Letošní témata jsou: Architektura přírody a Setkání. Příjem snímků je od 18.6. do 1.12.2024. Vyhlášení výsledků bude 20.12.2024.
17. 6. 2024 Pozvánka na výstavu kreseb studentů - Telč 23. Zahájení výstavy proběhne ve středu 19.6.2024 v 16:00 hodin v Galerii FSv. Výstava potrvá do 23.8.2024.
17. 6. 2024 Nabídka DBU 2024. Německá spolková nadace pro životní prostředí – DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem v SRN mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí. Termín pro podávání přihlášek je dvakrát ročně: 5.3. a 5.9.
13. 6. 2024 Pozvánka na 18. ročník konference Člověk, stavba a územní plánování. Konferenci pořádá Katedra urbanismu a územního plánování dne 21.11.2023 v B-169. Zaslání anotací do 30.9.2024, přihlášení k pasivní účasti do 20.10.2024.
10. 6. 2024 Uznávací archy - pokyny pro vyplnění a vzor vyplněného uznávacího archu.
6. 6. 2024 Studentka Tereza Dudová zvítězila v národním kole soutěže Saint-Gobain a postupuje do mezinárodního finále ve Finsku. Blahopřejeme!
13. 3. 2024 Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.
23. 2. 2024 Vládní zahraniční stipendijní programy.
13. 2. 2024 Diplomové práce studentů mgr. oboru Konstrukce pozemních staveb v LS akad. roku 2023/24.
7. 2. 2024 Směrnice děkana pro realizaci bc. a mgr. stud. programů na FSv. Nabývá účinnosti od 2.2.2024.
4. 12. 2023 Víte o tom, že od září tohoto roku máte jako studenti možnost si obnovit zapomenuté Heslo ČVUT jen prostřednictvím soukromého e-mailu? Už jste si tuto funkci aktivovali? Pokud ještě ne, doporučujeme navštívit Portál FSv a pročíst odstavec Heslo ČVUT včetně vložených odkazů, nebo přímo stránku věnovanou tomuto tématu na odkaze zde.
24. 11. 2023 Otázky k tematickým okruhům SZZ pro bc. studenty a nástupem do studia od ak. roku 20/21 (specializace).
21. 11. 2023 Přehled změn kreditů u navazujících magisterských studijních programů: SI-PS, SI-KD, SI-ŽP, SI-ŘP, ST.
20. 11. 2023 Náhrady předmětů mgr. studia: SI - KD - specializace Dopravní stavby a geotechnika, specializace Inženýrské konstrukce .
24. 10. 2023 Účelové stipendium pro studenty v anglicky vyučovaných programech a poplatky za toto studium.

Zobrazeno 20 zpráv, zobrazit více.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.