Informace pro studenty

Aktuality

Aktuálně Od 23.12.2023 do 1.1.2024 je plotrovna zavřená.
Aktuálně Pozor! Provoz tiskového systému TINA končí k 31.12.2023.
Aktuálně Diplomové práce studentů mgr. studia oboru C v ZS akad. roku 2023/24.
Aktuálně Víte o tom, že od září tohoto roku máte jako studenti možnost si obnovit zapomenuté Heslo ČVUT jen prostřednictvím soukromého e-mailu? Už jste si tuto funkci aktivovali? Pokud ještě ne, doporučujeme navštívit Portál FSv a pročíst odstavec Heslo ČVUT včetně vložených odkazů, nebo přímo stránku věnovanou tomuto tématu na odkaze zde.
1. 12. 2023 Video Srdcem stavaři - Měření následků požáru v Národním parku České Švýcarsko. Rozhovor s doc. Petrem Kavkou a Ing. Jakubem Šejnou o zhodnocení následků požáru v Národním Parku České Švýcarsko a to z pohledu dopadu požáru na režim vody v půdě, erozi a sledování přirozené obnovy a dále posouzení poškození dynamických bariér a jiných ocelových prvků v blízkosti Hřenska.
30. 11. 2023 Technický čtvrtek: Výstavba administrativní budovy GREEN GATE v Rumunsku metodou TOP-DOWN. Koná se 7.12.2023 od 13.00 hod. v čítárně FSv (atrium) nebo od 17:00 na youtube.
24. 11. 2023 Otázky k tematickým okruhům SZZ pro bc. studenty a nástupem do studia od ak. roku 20/21 (specializace).
21. 11. 2023 Dotazníkové šetření studujících Architektury a stavitelství Studuj v klidu.
21. 11. 2023 Přehled změn kreditů u navazujících magisterských studijních programů: SI-PS, SI-KD, SI-ŽP, SI-ŘP, ST.
20. 11. 2023 Náhrady předmětů mgr. studia: SI - KD - specializace Dopravní stavby a geotechnika, specializace Inženýrské konstrukce .
20. 11. 2023 Termín pro přihlašování fotek do soutěže Tvýma očima byl prodloužen do 5.12. do 24:00.
20. 11. 2023 Pozvánka na výstavu Architecture and power: the palaces of Brasília. Výstava potrvá do 30.12.2023.
20. 11. 2023 Pozvánka na výstavu Dalibor Smutný, Tvary světa – malba a grafika. Výstava potrvá do 2.1.2024.
15. 11. 2023 Seznam bc. a mgr. studentů s nárokem na prospěchové stipendium v ak. roce 2023/24 Individuální žádosti o přiznání nároku na prospěchové stipendium mohou studenti podávat na studijní odd. do 30.11.2023. Více zde
24. 10. 2023 Účelové stipendium pro studenty v anglicky vyučovaných programech a poplatky za toto studium.
17. 10. 2023 Konzultanti pro diplomanty v ZS 2023/24 - obor C a program BP.
20. 9. 2023 Vyhlášen 1. ročník soutěže Cena HYTEP za excelentní diplomovou práci v oblasti vodíku a vodíkových technologií. Vyhlašuje Česká vodíková technologická platforma (HYTEP). Uzávěrka přihlášek je 31.12.2023.
1. 9. 2023 Nabídka kompletního magisterského nebo doktorské studia na The University of Tokyo, Dpt. of Civil Engineering (v AJ). Univerzita má možnost pro uchazeče, které si vybere, získat stipendium japonského ministerstva školství MEXT. Více informací případně u pana prof. Petra Kabele.
7. 8. 2023 Závazné doporučení pro posuzování splnění podmínek studijního zahraničního výjezdu a uznávání předmětů v rámci mobilit bakalářských a magisterských studentů.
6. 6. 2023 Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

Zobrazeno 20 zpráv, zobrazit více.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.