Informace pro studenty


Aktuality

Aktuálně

OD 1/2022 o možnosti vypisovat zkouškové termíny v průběhu výuky LS ak.roku 2021/22. Děkan fakulty umožnil vypisovat zkouškové termíny ještě v prvních 14 dnech výuky letního semestru. Termíny jsou určeny především pro ty studenty, kteří byli během zkouškového období v karanténě nebo izolaci.

Aktuálně

Formulář pro studenty o nahlášení karantény/onemocnění Covid 19 pro zkoušk.období.
Vyplněný formulář student zasílá paní Evě Šteffelové (děkanát, odpovědná osoba BOZP).

Aktuálně

Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru.

Aktuálně

Vyhlášení zápisu do letního semestru 2021/2022 - termíny a postup. OD č.3/2022.

Aktuálně

Anketa hodnocení výuky zimního semestru spuštěna! Anketa bude otevřená do 20. února.

Aktuálně

Metodický pokyn proděkanky pro pedagogickou činnost č. 3/2021 k průběhu zkouškového období bc. a mgr. studia po dobu krizového opatření.

Aktuálně

Metodický pokyn tajemníka fakulty k provozu fakulty v omezeném provozu.

Aktuálně

V pátek 4. února 2022 od 10:00 se koná ONLINE Den otevřených dveří FSv. Nabídneme živé vysílání se zajímavými hosty, prostor pro dotazy online a virtuální prohlídku fakulty.

Aktuálně

Otevřeno přihlašování na týdenní studijní pobyty na evropských univerzitách - program Athens. Vyplnění přihlášky zde. Termín odevzdání výtisku přihlášky: 1.2.2022 na studijní odd. prostřednictvím Helpdesk.cvut.cz.

26. 1. 2022

Podcast Srdcem stavaři - Co je SVOČ a proč je pro studenty zajímavé se do ní zapojit. Studentská vědecká a odborná činnost neboli SVOČ, je soutěž pro studenty vysokých škol, která může napomoci odhalit jejich skrytý potenciál v oblasti vědy a výzkumu. O tématu jsme hovořili s prof. Pavlem Kuklíkem z Katedry mechaniky, který je zároveň předsedou rady SVOČ.

25. 1. 2022

Od 31.1.2022 se můžete přihlašovat do Tělesné výchovy.

25. 1. 2022

Kariérní centrum ČVUT. Program Kariérního centra ČVUT zde. Všechny služby jsou pro naše studenty a čerstvé absolventy zdarma.

21. 1. 2022

Nabídka DBU na stipendijní pobyty na německých odborných pracovištích pro rok 2022. Webinář s informacemi o studiu se koná 25.1.2022 od 17:00 na https://teams.live.com/meet/94124364295246. Termín přihlášek je 5.3.2022.

20. 1. 2022

Termín přihlášek do mezinárodní studentské architektonické soutěže Inspireli Awards na obnovu přístavu v Bejrútu je prodloužen do 14.7.2022.

19. 1. 2022

Fakulta stavební ČVUT součástí platformy Národní centrum Stavebnictví 4.0

19. 1. 2022

Srdcem stavaři - Rekonstrukce poslucháren v budově B. Architektonický návrh nové podoby dvou největších poslucháren - B280 a B286 vypracoval Ing. arch. Vladimír Gleich z Katedry architektury FSv. V rozhovoru jsme se ho zeptali na to, co všechno musí mít dobrá posluchárna, s čím se setkal při návrzích interiérů Národního divadla a na mnoho dalšího.

17. 1. 2022

Rozvrh FIT Klubu VSK ČVUT Praha platný od 17.1.2022.

14. 1. 2022

MHMP a Operátor ICT vyhlašují 3. ročník soutěže: Nakopni Prahu. Soutěž je pro kohokoli, kdo se svým týmem (2 - 5 členů) dokáže za čtyři měsíce představit prototyp řešení jedné z výzev nebo její podkategorie. Úkolem je vymyslet a v detailu rozpracovat návrh, jak v několika konkrétních oblastech zlepšit život Pražanů. Nejlepší projekty budou realizovány.

11. 1. 2022

Zapojte se do projektu EuroTeQ Collider. EuroTeQ Engineering University podporuje spolupráci mezi 6 evropskými univerzitami a 45 technologickými partnery a rozvíjí nový přístup ke vzdělávání budoucích inženýrů. Letošním tématem je: No leave waste behind. Collider bude spuštěn 10.2.2022.

7. 1. 2022

Informace o výplatě ubytovacího stipendia za 4. čtvrtletí 2021.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.