Informace pro studenty


Aktuality

Aktuálně

Pomoc Ukrajině.
FSv nabízí podporu a pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům fakulty a ČVUT a jejich blízkým.

Aktuálně

Důležité termíny při ukončování bakalářského studia 2021/2022.

Aktuálně

Důležité termíny při ukončování magisterského studia 2021/2022.

Aktuálně

Opatření děkana č. 9/2022 o zřízení funkce studentského ombudsmana.

Aktuálně

Informace pro ruské a běloruské studenty. Podle Příkazu rektora č. 5/2022, musí každý student z Ruska či Běloruska písemně požádat o pokračování ve studiu a to podáním žádosti do 19.8.2022 na studijní oddělení FSv.

Aktuálně

Vyhlášení interní soutěže na návrh Pamětní medaile Fakulty stavební ČVUT v Praze. Odevzdání návrhů: 19.- 23.9.2022.

Aktuálně

Vyhlášení architektonické soutěže: Návrh Showroomu společnosti Saint-Gobain. Úkolem je navrhnout tiny house (do 25m2), který bude sloužit jako showroom pro výrobky spol. Saint-Gobain. Výherce získá 50 000 Kč a jeho návrh bude realizován. Odevzdání návrhů: do 28.2.2023.

20. 6. 2022

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

20. 6. 2022

Studijní plány a předměty pro akademický rok 2022/23.

17. 6. 2022

Srdcem stavaři: Santiniho vodní systém v podzemí kláštera Plasy. Na rekonstrukci tohoto Santiniho vodního systému se zaměřil ve svojí diplomové práci Ing. Jakub Řehák.

17. 6. 2022

Solar Decathlon Europe: tým ČVUT se soutěžním objektem úspěšně prošel vstupní kontrolou poroty a nyní soutěží v dílčích disciplínách.

14. 6. 2022

Pozvánka na workshop Zažij udržitelnost. Pořádá Rethink architecture ve dnech 14.–18. září 2022. Informace najdete zde.

14. 6. 2022

Pozvánka na vernisáž výstavy: Jura Ryszawy, EXPO Dubai 2020 ... z jiného úhlu. Koná se 21. 6. 2022 od 17:00 v Galerii FSv. Výstava potrvá do 16. 9. 2022.

6. 6. 2022

Studenti Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová opět bodovali s návrhy polyfunkčního souboru Paříž - Saint Denis a nově i kampusu Varšava – Praga Poludnie. Blahopřejeme!

17. 5. 2022

EuroTeQ - nový katalog předmětů pro nadcházející zimní semestr 2022/2023. Termín přihlašování je do 26.6.2022.

3. 5. 2022

Pozvánka na 13. ročník konference Nano & Makro Mechanika 2022 - NMM2022. Koná se 15. 9. 2022. Registrace a zaslání abstraktů do 24.6.2022.

8. 4. 2022

Informace pro studenty mgr. studia: European Year of Youth 2022. V rámci Evropského roku mládeže GŘ pro výzkum a inovace dne 1.4.2022 zahájilo novou iniciativu: HORIZON EUROPE vyzývá MLÁDEŽ 2022. Termín uzávěrky je 14.12.2022.

6. 4. 2022

Náhrady předmětů pro 4. ročník obor nebo specializace Konstrukce a dopravní stavby.

30. 3. 2022

Časový plán akademického roku 2022/2023 .

30. 3. 2022

FSv a České muzeum stříbra v Kutné Hoře vás zvou na výstavu: Česká vrcholná gotika v modelech studentů A+S. Kutná Hora - Hrádek, Barborská 28. Výstava potrvá do 30.11.2022.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.