Informace pro studenty

Aktuality

Aktuálně

Zápis do letního semestru 2022/23 - termíny a postup. Opatření děkana č.2/2023.

Aktuálně

Anketa hodnocení výuky zimního semestru byla otevřena! Po přihlášení můžete v záložce "Nástěnka" vyplňovat anketní lístky. Anketa bude otevřena do 19.2., vyhodnocena bude začátkem LS.

Aktuálně

Diplomové práce studentů mgr. studia oborů B, C, D, Q a X v ZS akad. roku 2022/23.

27. 1. 2023

Přihlašte se do 31.1.2023 na týden výuky v LS na evropské univerzitě - program Athens březen 2023. Přihlášky se podávají na studijní odd. přes helpdesk.cvut.cz (scan).

26. 1. 2023

Video Srdcem stavaři - Výzkum továrních komínů a ocenění Patrimonium pro futuro. Ing. Martin Vonka, Ph.D., a Mgr. Michal Horáček z Katedry konstrukcí pozemních staveb, kteří se věnují tematice továrních komínů jako ohroženému typu kulturního dědictví, získali za svoji práci ocenění Patrimonium pro futuro.

24. 1. 2023

Pozvánka na výstavu fotografií soutěže Tvýma očima. Slavnostní vernisáž se koná 3.2.2023 ve 12 hodin.

20. 1. 2023

Mock up experiment prokázal vysokou únosnost kompozitního sloupu.

19. 1. 2023

Nabídka dvouměsíčních stáží na nejlepších vysokých školách v Izraeli. Přihlášení do 15.3.2023.

13. 1. 2023

Publikace Praha kamenná představuje kamenické řemeslo a jeho vývoj. Slavnostní křest knihy proběhl 20.12.2022. Knihu si můžete zakoupit v prostorách Muzea Karlova mostu.

12. 1. 2023

Vyhlášení 10. ročníku soutěže Cena Crytur o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách 2022/2023. Vyhlašuje společnost CRYTUR, spol. s r.o.. Uzávěrka podání přihlášek je 30.9.2023.

12. 1. 2023

Nabídka DBU 2023: Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 5 let od ukončení vysokoškolského studia. Termín pro podávání přihlášek je: 5.3.2023.

10. 1. 2023

Informace o výplatě ubytovacího stipendia za 4. čtvrtletí 2022.

5. 1. 2023

Výstava Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty se prodlužuje do 31.1.2023. Komentované prohlídky budou v pátek 20.1.2023 od 14 hod a ve čtvrtek 26.1.2023 od 14 hod.

5. 1. 2023

Pozvánka na výstavu Česká vrcholná gotika v modelech. Výstava se koná od 17.1. - 10.4.2023 v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Slavnostní vernisáž bude 21.1.2023 ve 14:00.

3. 1. 2023

Nabídka ÚTVS pro studenty ČVUT na sportování ve zkouškovém období.

19. 12. 2022

Pozvánka na XV. reprezentační ples ČVUT. Koná se 18. února 2023 od 19 hodin na Žofíně.

7. 12. 2022

Nabídka specializovaných poraden CIPS.

2. 12. 2022

Vyhlášena soutěž o nejlepší semestrální nebo bakalářskou práci: Cena za inovaci 2022 skupiny VINCI Construction CS. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2023.

2. 12. 2022

Manuál duševního zdraví vysokoškoláka. Vydalo Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA.

22. 11. 2022

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

... dalších 20 zpráv

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.