Uznávací archy

Od akademického roku 2019/2020 platí nové opatření děkana Uznávání předmětů z předchozího studia.
Studenti si volí jeden ze dvou způsobů. Zvolený způsob se zaškrtává přímo v uznávacím archu.
Při volbě 2. varianty tj. uznání skupiny předmětů, prosím použijte pro výpočet váženého průměru ve skupině předmětů níže uvedenou výpočtovou tabulku.
Vytištěná tabulka je povinná příloha k uznávacím archům.

Tabulka výpočtu váženého průměru z celkové skupiny uznávaných předmětů

 


Bakalářský program Stavební inženýrství (SI   I,J)

Uznávací archy od ak. roku 2019/20 (nové)
1. semestr    DOC ; PDF
2. semestr    DOC ; PDF
3. semestr    DOC ; PDF
4. semestr    DOC ; PDF

Uznávací archy do ak. roku 2018/19(staré)
1. semestru    DOC ; PDF
2. semestru    DOC ; PDF
3. semestru    DOC ; PDF
4. semestru    DOC ; PDF


Bakalářský program Management a ekonomika ve stavebnictví (ME)

1. semestr    DOC ; PDF
2. semestr    DOC ; PDF
3. semestr    DOC ; PDF
4. semestr    DOC ; PDF
5. semestr    DOC ; PDF
6. semestr    DOC ; PDF
7. semestr    DOC ; PDF
8. semestr    DOC ; PDF


Bakalářský program Stavitelství (ST)

1. semestr    DOC ; PDF
2. semestr    DOC ; PDF
3. semestr    DOC ; PDF
4. semestr    DOC ; PDF


Bakalářský program Architektura a stavitelství (AS)

1. ročník zařazení do 1. semestru    DOC ; PDF
1. ročník zařazení do 2. semestru    DOC ; PDF
2. ročník zařazení do 3. semestru    DOC ; PDF
2. ročník zařazení do 4. semestru    DOC ; PDF
3. ročník zařazení do 5. semestru    DOC ; PDF
3. ročník zařazení do 6. semestru    DOC ; PDF


Bakalářský program Geodézie a kartografie (GK)

1. semestr    DOC ; PDF
2. semestr    DOC ; PDF
3. semestr    DOC ; PDF
4. semestr    DOC ; PDF
5. semestr    DOC ; PDF
6. semestr    DOC ; PDF


Prázdný formulář

Uznávací arch - prázdný formulář    DOC ; PDF

 

Návod k vyplňování formulářů