Formuláře studijního oddělení

Studijní oddělení

Formuláře: bc. studia | mgr. studia | společné | pro nejlepší DP | pro výjezdy | celouniverzitní | zkušební komise SZZ | CŽV |

 


Formuláře pro bakalářské studium:

 • Potvrzení o bakalářské odborné praxi    DOC ; PDF
 • Zadání bakalářské práce    DOC ; PDF
  Instrukce k zadání BP
 • Přihlášky k bakalářské práci - od akad. roku 2015/2016 se nepoužívají.
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro bc. studium    DOC ; PDF - neplatí pro bc. A+S
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro bc. A+S pro část: obhajoba bakalářské práce    DOC ; PDF
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro bc. A+S pro část: ústní zkouška z tematických okruhů    DOC ; PDF - změna 20.6.2018
 • Žádost o odklad zveřejnění diplomové/bakalářské práce    DOC ; PDF - změna 3.3.2020
 • Posudek vedoucího BP a oponenta BP nemá předepsanou formu. Katedry mohou využít buď šablonu posudku dostupnou pro oponenta a vedoucího v IS KOS (celouniverzitní šablona), nebo mohou využít vlastní katedrovou šablonu, povolena je i forma volného textu.

 


Formuláře pro magisterské studium:

 • Zadání diplomové práce    DOC ; PDF
  Instrukce k zadání DP
 • Přihlášky k diplomové práci
  (platí jen pro obory A, C, B, D, X, Q z důvodu požadavku na konzultanty, ostatní obory nevyplňují)
 • Specifikace zadání    DOC ; PDF
  (platí jen pro obory A, C, B, D, X, Q z důvodu požadavku na konzultanty, ostatní obory nevyplňují)
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro mgr. studium    DOC ; PDF
 • Žádost o odklad zveřejnění diplomové / bakalářské práce    DOC ; PDF - změna 3.3.2020
 • Posudek vedoucího DP a oponenta DP nemá předepsanou formu. Katedry mohou využít buď šablonu posudku dostupnou pro oponenta a vedoucího v IS KOS (celouniverzitní šablona), nebo mohou využít vlastní katedrovou šablonu, povolena je i forma volného textu.

 


Společné formuláře:

 • Potvrzení o bc., mgr. studiu - student nevyplňuje. Vyplní a odešle studijní oddělení na základě e-mailové žádosti studenta.
 • Uznávací archy - změna 4.6.2021
 • Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium - (jednotný celouniverzitní formulář)
 • Žádost o sociální stipendium    DOC ; PDF
 • Žádost o evidenci uznané doby rodičovství    DOC ; PDF
 • Žádost - obecný formulář    DOC ; PDF
 • Návrh katedry na přijetí zahr. studenta na krátkodobý stud. pobyt se zařazením do stavu "student"    DOC ; PDF

 


Formuláře pro cenu Nejlepší diplomová práce:

 


Zkušební komise pro SZZ bc. a mgr. studia:

 • Návrh katedry na schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky    DOC ; PDF - změna 24.4.2018

 


Formuláře pro výjezdy do zahraničí (Erasmus, jiné stáže) viz Formuláře zahraničního oddělení

 


Celouniverzitní formuláře pro studenty

 


Formuláře pro celoživotní vzdělávání (CŽV):

 • Přihláška do kurzu celoživotního vzdělávání    DOC ; PDF - nové 1.6.2021

 


Návod k vyplňování formulářů