Formuláře studijního oddělení

Studijní oddělení

Formuláře: bc. studia | mgr. studia | společné | nejlepší DP | výjezdy | celouniverzitní | zkušební komise SZZ | CŽV |


 

Formuláře pro bakalářské studium:
 • Potvrzení o bakalářské odborné praxi    DOC ; PDF - změna 17.2.2022
 • Zadání bakalářské práce    DOC ; PDF - změna 17.2.2022
  K zadání BP může katedra použít i formulář připravený v IS KOS, kde se automaticky vyplní osobní a studijní údaje studenta.
  Instrukce k zadání BP
 • Přihlášky k bakalářské práci - od akad. roku 2015/2016 se nepoužívají.
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro bc. studium    DOC ; PDF - neplatí pro bc. A+S - změna 17.2.2022
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro bc. A+S pro část: obhajoba bakalářské práce    DOC ; PDF
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro bc. A+S pro část: ústní zkouška z tematických okruhů    DOC ; PDF - změna 20.6.2018
 • Žádost o odklad zveřejnění diplomové/bakalářské práce    DOC ; PDF - změna 3.3.2020
 • Posudek vedoucího BP a oponenta BP nemá předepsanou formu. Katedry mohou využít buď šablonu posudku dostupnou pro oponenta a vedoucího v IS KOS (celouniverzitní šablona), nebo mohou využít vlastní katedrovou šablonu, povolena je i forma volného textu.


 

Formuláře pro magisterské studium:
 • Zadání diplomové práce    DOC ; PDF - změna 17.2.2021
  K zadání DP může katedra použít i formulář připravený v IS KOS, kde se automaticky vyplní osobní a studijní údaje studenta.
  Instrukce k zadání DP
 • Přihlášky k diplomové práci
  (platí jen pro obory A, C, B, D, X, Q z důvodu požadavku na konzultanty, ostatní obory nevyplňují)
 • Specifikace zadání    DOC ; PDF
  (platí jen pro obory A, C, B, D, X, Q z důvodu požadavku na konzultanty, ostatní obory nevyplňují)
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro mgr. studium    DOC ; PDF - změna 17.2.2022
 • Žádost o odklad zveřejnění diplomové / bakalářské práce    DOC ; PDF - změna 3.3.2020
 • Posudek vedoucího DP a oponenta DP nemá předepsanou formu. Katedry mohou využít buď šablonu posudku dostupnou pro oponenta a vedoucího v IS KOS (celouniverzitní šablona), nebo mohou využít vlastní katedrovou šablonu, povolena je i forma volného textu.


 

Společné formuláře:
 • Uznávací archy - změna 24.5.2024
 • Žádost o sociální stipendium    DOC ; PDF
 • Žádost o evidenci uznané doby rodičovství    DOC ; PDF
 • Žádost - obecný formulář    DOC ; PDF - změna 17.2.2022
 • Návrh katedry na přijetí zahr. studenta na krátkodobý stud. pobyt se zařazením do stavu "student"    DOC ; PDF - změna 6.9.2022


 

Formuláře pro cenu Nejlepší diplomová práce:


 

Zkušební komise pro SZZ bc. a mgr. studia:
 • Návrh katedry na schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky    DOC ; PDF - změna 24.4.2018


 

Formuláře pro výjezdy do zahraničí (Erasmus+, jiné stáže)   viz   Formuláře zahraničního oddělení


 

Celouniverzitní formuláře pro studenty


 

Formulář pro celoživotní vzdělávání (CŽV):
 • Přihláška do kurzu celoživotního vzdělávání    DOC ; PDF - změna 23.11.2023


 

Návod k vyplňování formulářů