Výzkum

Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

29. 3. 2023 Pozvánka na přednášku: Komercializace na ČVUT – náplň a vize.
Koná se 17.4.2023 od 15:30 hod. v D-1122. Přednášku povede JUDr. Ing. Jan Urban, Ph.D., LL.M.
23. 3. 2023 Habilitační řízení: Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D.
Datum a místo přednášky:
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma: Vývoj softwarových nástrojů pro úlohy stavebního inženýrství
22. 3. 2023 Jmenovací řízení: doc. Ing. Sabah Shawkat, Ph.D.
Datum a místo přednášky: ve čtvrtek 13. dubna 2023 v 9:00 hodin v B-169
Pracoviště: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra architektonickej tvorby
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Téma: Nekonvenčné formy lahkých konštrukcií v architektúre
22. 3. 2023 Habilitační řízení: Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.
Datum a místo přednášky: ve čtvrtek 13. dubna 2023 v 10:20 hodin v B-169
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma: Recyklované materiály ve stavebních konstrukcích: Experimentální a environmentální vyhodnocení
20. 3. 2023 Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
20. 3. 2023 Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.
17. 3. 2023 MV ČR: SECTECH. MV ČR vyhlašuje 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií SECTECH. Konec lhůty je 3.5.2023.
13. 3. 2023 TA ČR: SIGMA 2. VS – Začínající výzkumníci/výzkumnice. Doplněny interní informace k podání a prezentace k soutěži. Konec lhůty je 5.4.2023.
3. 3. 2023 Zápis ze 6. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 2. února 2023.
15. 2. 2023 GA ČR: Standardní, juniorské, mezinárodní a další projekty. GA ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží Standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Konec lhůty je 4.4.2023.

Zobrazeno 10 zpráv, zobrazit více.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.