Výzkum

Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

18. 1. 2023

Fond celoškolských aktivit. Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit v roce 2023 bude cíleně podporovat a oceňovat integrační aktivity přesahujících rámec pracoviště a fakulty ČVUT. Konec lhůty je 14.2.2023.

13. 1. 2023

Habilitační řízení: Ing. Vladimír Nývlt, Ph.D., MBA
Datum a místo přednášky: ve čtvrtek 2. února 2023 v 10:20 hod.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra inženýrské informatiky
Obor habilitace: Stavební management a inženýring
Téma: Digitální řízení stavebního podniku

13. 1. 2023

Jmenovací řízení: doc. Ing. Bc. Radoslav Sovják, Ph.D.
Datum a místo přednášky: ve čtvrtek 2. února 2023 v 9:00 hodin
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Experimentální centrum, CIIRK, Národní centrum stavebnictví 4.0
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma: Ochranné konstrukce z pokročilých vlákny vyztužených cementových kompozitů

10. 1. 2023

Habilitační řízení: Ing. Jan Valentin, Ph.D.
Datum a místo přednášky:
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra silničních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma: Přístupy k rozvoji a uplatňování konceptu 3E asfaltových směsí a vozovkových vrstev v dopravním stavitelství

21. 12. 2022

Habilitační řízení: Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D.
Datum a místo přednášky:
Pracoviště: VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Téma: Tvorba prostoru pohledem architektonické kanceláře Gerö

20. 12. 2022

Jmenovací řízení: doc. Ing. Sabah Shawkat, Ph.D.
Datum a místo přednášky:
Pracoviště: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra architektonickej tvorby
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Téma: Nekonvenčné formy lahkých konštrukcií v architektúre

9. 12. 2022

Zápis ze 4. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 3. listopadu 2022.

22. 11. 2022

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

22. 11. 2022

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

4. 11. 2022

Zápis ze 3. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 6. října 2022.

... dalších 10 zpráv

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.