Výzkum

Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

20. 2. 2024 TA ČR: SIGMA – Začínající výzkumníci/výzkumnice. Soutěž se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Seminář 27.2.2024 ve 13 hod v B-169. Soutěžní lhůta končí 27.3.2024.
20. 2. 2024 GA ČR: Standardní, juniorské, mezinárodní a další projekty. GA ČR vyhlásila výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží Standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Seminář 23.2.2024 v 10 hodin (online). Soutěžní lhůta končí 3.4.2024.
10. 1. 2024 Řízení ke jmenování profesorem: doc. Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.
Datum a místo přednášky:
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydrauliky a hydrologie
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma: Hydrologie svahu – dynamika odtoku a transportní procesy
8. 1. 2024 Zápis z 11. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. prosince 2023.
8. 1. 2024 Seminář: O čem bude můj další projekt / What will my next project be about?
Koná se 23. února 2024 od 10:00 do 12:00 hodin v B-168.
14. 12. 2023 Horizont Evropa - HOP ON. V rámci programu Horizont Evropa byla otevřeny možnost přistoupit do projektů, které již běží. Konec lhůty je 26.9.2024.
16. 11. 2023 Projekt: EuroHPC Virtual Training Academy. Spolupráce a výměna mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy v celé Evropě. Konec lhůty je 6.6.2024.
16. 11. 2023 Projekt: Enhanced assessment, intervention and repair of civil engineering infrastructure. Konec lhůty je 24.9.2024.
7. 11. 2023 Habilitační řízení: Ing. Özgür Yurdakul, Ph.D.
Datum a místo přednášky:
Pracoviště: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního stavitelství
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma: Oprava silně poškozených železobetonových sloupů: Experimentální a numerická analýza
6. 10. 2023 Zápis z 9. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 1. června 2023.

Zobrazeno 10 zpráv, zobrazit více.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.