Výzkum

Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

27. 3. 2024 Seminář: O čem bude můj další projekt / What will my next project be about?
Seminář 26. dubna 2024 je zrušen.
25. 3. 2024 Aktualizace Směrnice děkana 3/2024 ke stanovení a čerpání osobních a režijních nákladů při řešení projektů GA ČR s počátkem řešení v roce 2025.
13. 3. 2024 Aktualizace informací o Fondu na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.
12. 3. 2024 Aktualizace dokumentu: Postup po získání projektu národního poskytovatele.
11. 3. 2024 TA ČR: Doprava 2030 2. v.s. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR. Soutěžní lhůta končí 24.4.2024.
26. 2. 2024 Seminář: O čem bude můj další projekt / What will my next project be about?
Koná se 31. května 2024 od 10:00 do 12:00 hodin v B-168.
8. 1. 2024 Zápis z 11. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. prosince 2023.
14. 12. 2023 Horizont Evropa - HOP ON. V rámci programu Horizont Evropa byla otevřeny možnost přistoupit do projektů, které již běží. Konec lhůty je 26.9.2024.
16. 11. 2023 Projekt: EuroHPC Virtual Training Academy. Spolupráce a výměna mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy v celé Evropě. Konec lhůty je 6.6.2024.
16. 11. 2023 Projekt: Enhanced assessment, intervention and repair of civil engineering infrastructure. Konec lhůty je 24.9.2024.

Zobrazeno 10 zpráv, zobrazit více.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.