Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

30. 11. 2021

Interreg – Central Europe. Program podpoří spolupráci partnerů (z řad veřejných institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti) z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu. Informační den se koná 6.12.2021. Konec lhůty je 23.2.2022.

30. 11. 2021

Pozvánka na zasedání VR FSv dne 9. prosince 2021.

23. 11. 2021

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

12. 11. 2021

GA ČR: ČR - Polsko. GA ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre. Konec lhůty je 22.12.2021.

11. 11. 2021

Zápis z 21. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. října 2021.

10. 11. 2021

Informační opatření pro společnou zemědělskou politiku (IMCAP). Obecným cílem výzvy je budovat důvěru v EU a mezi všemi občany, zemědělci i nezemědělci, a podporovat informovanost o společné zemědělské politice (SZP) (tj. o politice a jejích přínosech pro občany EU).

8. 11. 2021

Strategická autonomie ve vývoji, zavádění a využívání globální vesmírné infrastruktury, služeb, aplikací a dat 2021. Vývoj inovativních řešení založených na EGNSS a Copernicus, která přispívají k provádění evropské zelené dohody. Tato řešení mohou hrát významnou roli při transformaci ekonomiky EU na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050, stejně jako podporovat ochranu životního prostředí, zachování biologické rozmanitosti atd. Termín uzávěrky je 16.2.2022.

8. 11. 2021

Horizont Evropa – centra excelence. Termín uzávěrky je 24.3.2022.

25. 10. 2021

Horizont Evropa. V rámci programu Horizont Evropa byly otevřeny další výzvy.

21. 10. 2021

MŠMT – ČR - Slovensko. MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUASK22 bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION. Konec lhůty: 6.12.2021.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.