Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

22. 9. 2022

MV ČR: IMPAKT 1. Ministerstvo vnitra vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu. Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Konec lhůty je 9.11.2022.

22. 9. 2022

GA ČR: ČR - Polsko. GA ČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení 1.1.2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura jako Lead Agency. Konec lhůty je 22.12.2022.

7. 9. 2022

Water4All. Mezinárodní výzva Partnerství Water4All Call 2022: Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools se bude snažit přinést znalosti, modely, přístupy, nástroje a informace o tom, co se v dané problematice děje. Měly by vzniknout metodiky pro lepší pochopení hydrologických procesů v různých měřítkách a metodiky pro účinnější reakci na vznikající problémy v oblasti vody související s extrémními událostmi. Konec lhůty je 31.10.2022.

6. 9. 2022

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

6. 9. 2022

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

8. 8. 2022

ERC PROOF OF CONCEPT. Je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi využití výsledků jejich výzkumných aktivit a jejich uvedení do praxe, ať už jde o komercializaci nebo možné využití výsledků ve společenské rovině. Konec lhůty je 24.1.2023; 20.4.2023; 14.9.2023.

8. 8. 2022

ERC SYNERGY GRANTS. Granty mají za cíl podpořit skupinu 2–4 hlavních řešitelů a jejich týmů při společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu. Konec lhůty je 8.11.2022.

8. 8. 2022

ERC ADVANCED GRANTS. Granty se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Konec lhůty je 23.5.2023.

8. 8. 2022

ERC CONSOLIDATOR GRANTS. Podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Konec lhůty je 2.2.2023.

8. 8. 2022

ERC STARTING GRANTS. Podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Konec lhůty je 25.10.2022.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.