Výzkum

Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

20. 9. 2023 Pozvánka na seminář Technologická inkubace. Koná se 27.9.2023 od 14 hodin v C-223. Přihlášení přes formulář zde.
19. 9. 2023 TA ČR: THÉTA 2. Veřejná soutěž programu THÉTA 2 je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Konec lhůty je 27.10.2023.
19. 9. 2023 MŠMT: ČR – Izrael (LUAIZ24) . Záměrem LUAIZ24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv; 2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda; 3. Datová věda – aplikace umělé inteligence. Konec lhůty je 15.11.2023.
19. 9. 2023 MŠMT: ČR – Bavorsko (LUABA24). Záměrem LUABA24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 1. Počítačové a informační vědy; 2. Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie; 3. Společenské vědy; 4. Humanitní vědy a umění. Konec lhůty je 30.11.2023.
7. 9. 2023 CELSA Research Fund. Výzkumný fond CELSA financuje výzkumné projekty spolupráce nejméně dvou partnerů CELSA, z nichž jeden musí být KU Leuven, s cílem navázání spolupráce pro budoucí žádosti v rámci programu Horizont Evropa nebo jiného evropského fondu. Konec lhůty je 14.12.2023.
11. 7. 2023 Dvě aktuální mimořádné nabídky v programu Fulbright Specialist.
22. 6. 2023 Habilitační řízení: Ing. Martin Vonka, Ph.D.
Datum a místo přednášky:
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Téma: Typologie stojících zděných továrních komínů. Funkce, konstrukce a architektura v kontextu historického vývoje
6. 6. 2023 Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
6. 6. 2023 Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.
2. 6. 2023 Zápis z 8. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 13. dubna 2023.

Zobrazeno 10 zpráv, zobrazit více.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.