Výzkum

Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

5. 6. 2024 Zápis z 13. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. dubna 2024.
30. 5. 2024 MZ: VES. Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Konec lhůty je 26.6.2024.
30. 5. 2024 MŠMT: ČR - USA. Záměrem soutěže LUAUS25 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–4 roky. Konec lhůty je 10.7.2024.
30. 5. 2024 TA ČR: SIGMA DC4 (bývalá Delta 2). Program SIGMA – DC4 se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s podporou zahraničních organizací. Konec lhůty je 17.7.2024.
28. 5. 2024 Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
27. 5. 2024 Řízení ke jmenování profesorem: doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.
Datum a místo přednášky:
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma: Vliv vlhkosti na využití dřevěných materiálů ve stavebnictví
23. 5. 2024 Habilitační řízení: Ing. Josef Novák, Ph.D.
Datum a místo přednášky: ve čtvrtek 6. června 2024 od 9 hodin
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma: Pevnost vláknocementových kompozitů a jejich rozhraní za zvýšené teploty
29. 4. 2024 Řízení ke jmenování profesorem: doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D.
Datum a místo přednášky:
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma: Využití částicových modelů ve vybraných úlohách stavebního inženýrství
26. 4. 2024 Habilitační řízení: Ing. Alexander Ilkström Kravcov, Ph.D.
Datum a místo přednášky:
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra technologie staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma: Vývoj inovativních řešení nedestruktivního zkoušení produktů aditivní výroby pro AČR
17. 4. 2024 Zápis z 12. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 1. února 2024.

Zobrazeno 10 zpráv, zobrazit více.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.