Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

25. 5. 2022

EIG CONCERT Japan. 9. společná výzva v roce 2022 vychází z celosvětové potřeby vyvinout nové materiály s atomovou přesností, které přinesou krok vpřed v oblasti multifunkčního designu a vývoje pokročilých materiálů pro mnohostranné společenské a průmyslové aplikace. Konec lhůty je 18.7.2022.

18. 5. 2022

MŠMT: ČR - Rakousko. V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu vyhlašuje MŠMT výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. Konec lhůty je 30.6.2022.

18. 5. 2022

MŠMT: ČR - Francie. V souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje MŠMT výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024. Konec lhůty je 30.6.2022.

18. 5. 2022

Ministerstvo zdravotnictví: VES. MZ vypisuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Konec lhůty je 29.6.2022.

18. 5. 2022

Ministerstvo vnitra: OPSEC. Ministerstvo vnitra vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC). Konec lhůty je 8.6.2022.

18. 5. 2022

TA ČR: TREND 7. VS. TA ČR vyhlásila 7. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – podprogram 1 – Technologičtí lídři se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších. Konec lhůty je 13.6.2022.

17. 5. 2022

TA ČR: TREND 6. VS. TA ČR vyhlásila 6.veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – podprogram 1 – Technologičtí lídři. Konec lhůty je 16.6.2022.

6. 5. 2022

Zápis z 26. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 31. března 2022.

20. 4. 2022

TA ČR: Doprava 2020+. TA ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. Konec lhůty je 1.6.2022.

19. 4. 2022

Metodický pokyn proděkana pro VaV č. 1/2022 k průběhu obhajob disertačních prací.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.