Věda a výzkum

Oddělení zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

Aktuality

15. 9. 2021

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

15. 9. 2021

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

14. 9. 2021

Grantové příležitosti v USA.

3. 6. 2021

Zápis z 19. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 6. května 2021.

13. 5. 2021

V rámci programu Horizont Evropa byly otevřeny další výzvy.

10. 5. 2021

Zápis z 18. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 8. dubna 2021.

9. 4. 2021

Zápis ze 17. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. března 2021.

18. 3. 2021

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2022.

11. 3. 2021

Zápis ze 16. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. února 2021.

2. 2. 2021

Metodický pokyn proděkana pro vědu a výzkum č.1/2021 - k průběhu výuky doktorského studia na FSv ČVUT v Praze po dobu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.