prof. Dr. Ing. Bořek Patzák

Role na FSv

  • proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta stavební
  • člen kolégia / Fakulta stavební
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-321

Odkazy: