Projekty - nástěnka

6. 1. 2022

MŠMT – ČR - Bavorsko. MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUABA22 bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION. Konec lhůty je 31.1.2022.

14. 12. 2021

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

30. 11. 2021

Interreg – Central Europe. Program podpoří spolupráci partnerů (z řad veřejných institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti) z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu. Konec lhůty je 23.2.2022.

10. 11. 2021

Informační opatření pro společnou zemědělskou politiku (IMCAP). Obecným cílem výzvy je budovat důvěru v EU a mezi všemi občany, zemědělci i nezemědělci, a podporovat informovanost o společné zemědělské politice (SZP) (tj. o politice a jejích přínosech pro občany EU). Termín uzávěrky je 25.1.2022.

8. 11. 2021

Strategická autonomie ve vývoji, zavádění a využívání globální vesmírné infrastruktury, služeb, aplikací a dat 2021. Vývoj inovativních řešení založených na EGNSS a Copernicus, která přispívají k provádění evropské zelené dohody. Tato řešení mohou hrát významnou roli při transformaci ekonomiky EU na klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050, stejně jako podporovat ochranu životního prostředí, zachování biologické rozmanitosti atd. Termín uzávěrky je 16.2.2022.

8. 11. 2021

Horizont Evropa – centra excelence. Termín uzávěrky je 24.3.2022.

25. 10. 2021

Horizont Evropa. V rámci programu Horizont Evropa byly otevřeny další výzvy.

21. 10. 2021

CERV-2022 - Call for proposals on citizens´ engagement and participation (CERV-2022-CITIZENS-CIV). Výzva k předkládání návrhů v oblasti IT na podporu zapojení občanů a komunit do diskusí a akcí týkajících se klimatu a životního prostředí. Konec lhůty: 10.2.2022.

14. 4. 2021

Stipendia Fulbrightova programu.
Nabízené programy:
- Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející
- Fulbright-Masarykovo stipendium
- Stipendium pro postgraduální studium
- Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v roce 2022/2023
Uzávěrky přihlášek uvedeny u jednotlivých programů.

18. 3. 2021

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2022.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.