Projekty - nástěnka

2. 12. 2022

Interní kolo Vnitřní soutěže na FSv – finanční podpora inovačních projektů akademických pracovníků ČVUT zaměřených na podporu výuky a vzdělání pro rok 2023. Konec lhůty 10.1.2023.

29. 11. 2022

TA ČR: TREND 9. VS. TA ČR vyhlásila 9. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu MPO na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND - podprogram 2. Konec lhůty je 11.1.2023.

22. 11. 2022

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

22. 11. 2022

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

7. 11. 2022

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění. Termín uzávěrky je 14.12.2022.

22. 9. 2022

GA ČR: ČR - Polsko. GA ČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení 1.1.2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura jako Lead Agency. Konec lhůty je 22.12.2022.

8. 8. 2022

ERC PROOF OF CONCEPT. Je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi využití výsledků jejich výzkumných aktivit a jejich uvedení do praxe, ať už jde o komercializaci nebo možné využití výsledků ve společenské rovině. Konec lhůty je 24.1.2023; 20.4.2023; 14.9.2023.

8. 8. 2022

ERC ADVANCED GRANTS. Granty se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Konec lhůty je 23.5.2023.

8. 8. 2022

ERC CONSOLIDATOR GRANTS. Podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Konec lhůty je 2.2.2023.

21. 7. 2022

CELSA Research Fund. Výzkumný fond CELSA financuje výzkumné projekty spolupráce nejméně dvou partnerů CELSA, z nichž jeden musí být KU Leuven, s cílem navázání spolupráce pro budoucí žádosti v rámci programu Horizont Evropa nebo jiného evropského fondu. Konec lhůty je 15.12.2022.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.