Výzkum

Projekty - nástěnka

19. 9. 2023 TA ČR: THÉTA 2. Veřejná soutěž programu THÉTA 2 je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Konec lhůty je 27.10.2023.
19. 9. 2023 MŠMT: ČR – Izrael (LUAIZ24) . Záměrem LUAIZ24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv; 2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda; 3. Datová věda – aplikace umělé inteligence. Konec lhůty je 15.11.2023.
19. 9. 2023 MŠMT: ČR – Bavorsko (LUABA24). Záměrem LUABA24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 1. Počítačové a informační vědy; 2. Inženýrství a technologie ve specializaci: Materiálový výzkum, Nanotechnologie; 3. Společenské vědy; 4. Humanitní vědy a umění. Konec lhůty je 30.11.2023.
7. 9. 2023 CELSA Research Fund. Výzkumný fond CELSA financuje výzkumné projekty spolupráce nejméně dvou partnerů CELSA, z nichž jeden musí být KU Leuven, s cílem navázání spolupráce pro budoucí žádosti v rámci programu Horizont Evropa nebo jiného evropského fondu. Konec lhůty je 14.12.2023.
11. 7. 2023 Dvě aktuální mimořádné nabídky v programu Fulbright Specialist.
6. 6. 2023 Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
6. 6. 2023 Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.
26. 4. 2023 Uplatnění nákladů za služby plotrovny.
24. 4. 2023 Postup po získání projektu národního poskytovatele.

Zobrazeno 9 zpráv, jsou zobrazeny všechny zprávy.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.