Výzkum

Projekty

25. 3. 2024 Aktualizace Směrnice děkana 3/2024 ke stanovení a čerpání osobních a režijních nákladů při řešení projektů GA ČR s počátkem řešení v roce 2025.
13. 3. 2024 Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.
12. 3. 2024 Postup po získání projektu národního poskytovatele.
14. 12. 2023 Horizont Evropa - HOP ON. V rámci programu Horizont Evropa byla otevřeny možnost přistoupit do projektů, které již běží. Konec lhůty je 26.9.2024.
16. 11. 2023 Projekt: EuroHPC Virtual Training Academy. Spolupráce a výměna mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy v celé Evropě. Konec lhůty je 6.6.2024.
16. 11. 2023 Projekt: Enhanced assessment, intervention and repair of civil engineering infrastructure. Konec lhůty je 24.9.2024.
6. 6. 2023 Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
26. 4. 2023 Uplatnění nákladů za služby plotrovny.

Zobrazeno 8 zpráv, jsou zobrazeny všechny zprávy.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.