Aktuální výzvy

 

Národní poskytovatelé | Mezinárodní poskytovatelé

 

Národní poskytovatelé

Veřejná soutěž - popisTermín

MŠMT: ČR - USA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů bilaterálních výzkumných projektů Česká republika – Spojené státy americké LUAUS23

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné - zde

Interní pokyny jsou dostupné - zde - nové 23.6.2022
Čestné prohlášení - zde - nové 23.6.2022

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: 25.7.2022

Lhůta pro vložení draftu do EZOP, schválení a podpisy rektora: 18.7.2022 do 10 hod

Termín odeslání datovou schránkou: 22.7.2022 do 10 hod

TA ČR: THÉTA 5. VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 1.6.2022 pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Hlavním cílem projektů je podpora projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné - zde

Interní pokyny jsou dostupné - zde
Pokyny pro odeslání Spisovkou jsou - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: 27.7.2022

Lhůta pro vložení draftu a schválení v EZOP: 22.7.2022

Termín odeslání Potvrzení podání projektu datovou schránkou: 26.7.2022 do 10 hodin

TA ČR: Delta

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.
Maximální intenzita financování na projekt je 74 %, hlavním uchazečem může být pouze podnik.

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné - zde

Interní pokyny budou zveřejněny dodatečně dle zájmu o soutěž.

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: 13.7.2022

Lhůta pro vložení draftu a schválení v EZOP: 4.7.2022

Termín odeslání Potvrzení podání projektu datovou schránkou: odesílá podnik

Ministerstvo zemědělství: ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci "Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ" s počátkem řešení projektů v roce 2023.

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné - zde

Interní pokyny jsou dostupné - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: 13.7.2022

Lhůta pro vložení draftu a schválení v EZOP: 4.7.2022

Termín odeslání Potvrzení podání projektu datovou schránkou: 12.7.2022 do 10 hod

MŠMT: ČR - Německo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024.

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: 30.6.2022

Lhůta pro vložení draftu a schválení a podpisy rektora v EZOP: 23.6.2022

Termín odeslání datovou schránkou: 29.6.2022 do 10 hod

MŠMT: ČR - Rakousko

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024.

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: 30.6.2022

Lhůta pro vložení draftu a schválení a podpisy v EZOP: 23.6.2022

Termín odeslání datovou schránkou: 29.6.2022 do 10 hod

MŠMT: ČR - Francie

V souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024.

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: 30.6.2022

Lhůta pro vložení draftu a schválení a podpisy v EZOP: 23.6.2022

Termín odeslání datovou schránkou: 29.6.2022 do 10 hod

Ministerstvo zdravotnictví: VES

Ministerstvo zdravotnictví vypisuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

V rámci této veřejné soutěže budou podporovány projekty, které svým zaměřením přispějí k řešení následujících problematik:

 1. stárnutí populace
 2. civilizační onemocnění
 3. infekce a antimikrobiální rezistence
 4. rozvoj nových biotechnologií
 5. hledání nových molekul s terapeutickými účinky
 6. informační a komunikační technologie ve zdravotnictví (telemedicína, umělá inteligence apod.)

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné - zde

Interní pokyny budou vypracovány dle zájmu o soutěž.

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: 29.6.2022

Lhůta pro vložení draftu a schválení v EZOP: 24.6.2022

Termín odeslání Potvrzení podání projektu datovou schránkou: 28.6.2022 do 10 hodin

GA ČR – podpora ERC žadatelů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje mezinárodní výzvu pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Podpora je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů.

Výzva je průběžná. Detaily jsou dostupné - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: průběžně

Iniciační fond FSv

FSv otevírá výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

Detaily naleznete: zde

Kontakt: Jana Frolíková

Do termínu zde:

A - kontinuálně

H - vždy pouze k 30.9.

B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

Mezinárodní poskytovatelé

Veřejná soutěž - popisTermín

EIG CONCERT Japan

9. společná výzva v roce 2022 vychází z celosvětové potřeby vyvinout nové materiály s atomovou přesností, které přinesou krok vpřed v oblasti multifunkčního designu a vývoje pokročilých materiálů pro mnohostranné společenské a průmyslové aplikace.

Doba řešení: max. 3 roky
Příspěvek: max 120 tis. EUR. Na celý projekt
Spotřební materiál, cestovné, mzdy – maximálně 40% rozpočtu českého účastníka.
Režie – 25% z přímých nákladů

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici - zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 18.7.2022 10:00 CEST

podání probíhá v elektron. systému poskytovatele,
nápověda

Všechna podání musí být evidována v EZOP.

European Year of Youth 2022

V rámci Evropského roku mládeže s potěšením oznamuji, že GŘ pro výzkum a inovace dnes 1. dubna 2022 zahajuje novou iniciativu: HORIZON EUROPE vyzývá MLÁDEŽ 2022.

Tato iniciativa vyzývá studenty, aby se jako pozorovatelé účastnili hodnocení návrhů v rámci programu Horizont Evropa. Přihlásit se mohou studenti, kteří jsou v současné době zapsáni do magisterského studia v jakémkoli oboru na kterékoli univerzitě v členských státech EU. K podání přihlášky jsou vyzýváni zejména studenti ze znevýhodněného a různorodého prostředí nebo studenti patřící ke zranitelným a marginalizovaným skupinám.

Vůbec první mladí pozorovatelé budou pozváni k účasti na hodnocení výzkumných návrhů v programu Horizont Evropa, které se uskuteční od září 2022. Hodnocení se týkají všech vědních oborů v širším slova smyslu, od společenských a humanitních věd až po přírodní a technické vědy. Mladým pozorovatelům bude přidělen mentor z Evropské komise, který je bude provázet celým procesem hodnocení.

Více informací k výzvě - zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Termín uzávěrky: 14.12.2022

Projekty se podávají ve Funding and tender opportunities

Všechna podání musí být evidována v EZOP.

Stipendia Fulbrightova programu

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející

Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Více informací - zde.

Termín uzávěrky: 1.11.2022

 

Fulbright-Masarykovo stipendium

A. juniorské - pro vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;

B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;

C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety.

Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Více informací - zde.

Termín uzávěrky: 1.11.2022

 

Science Communication stipendium

Je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti. Podporuje 3-5měsíční výzkumné nebo studijní pobyty v USA. Podmínkou je alespoň titul Bc, odpovídající úspěšná činnost v oblasti komunikace vědy, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.

Termín uzávěrky: 15.12.2022

 

Fulbright-Schumanovo stipendium

Je evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU. Program administruje Fulbrightova komise v Belgii.

Více informací - zde.

Termín uzávěrky: 1.12.2022

 

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z USA

 1. Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise.

  Termín uzávěrky: 15.9.2022

 2. Dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je možné využít Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů) v oborech (nikoliv vylučně): americká studia, antropologie/archeologie, biologie, ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy, zemědělství, žurnalistika a komunikace.
 3. Více informací - zde

  Termín uzávěrky: 30.9.2022 na pobyty v roce 2023.

 

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘE JE MOŽNÉ ZDE.

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Všechny projekty musí být evidovány v EZOP

Horizont Evropa

Více informací k programu a výzvám na stránkách Technologického centra
AV ČR - zde

Více informací k otevřeným výzvám na Funding & tender opportunities - zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Všechna podání musí být evidována v EZOP.