Aktuální výzvy

 

Národní poskytovatelé | Mezinárodní poskytovatelé

 

Národní poskytovatelé

Veřejná soutěž - popisTermín

TA ČR: PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 6. VS

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí šestou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život v podprogramech 1 (Operativní výzkum ve veřejném zájmu) a 2 (Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí).

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné - zde
Prezentace a webinář - zde
Interní pokyny + odeslání spisovkou ke stažení - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: 14.9.2022

Lhůta pro vložení draftu a schválení v EZOP: 9.9.2022 do 10 hod

Termín odeslání Potvrzení podání projektu datovou schránkou: 13.9.2022 do 10 hod

GA ČR – podpora ERC žadatelů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje mezinárodní výzvu pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Podpora je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů.

Výzva je průběžná. Detaily jsou dostupné - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: průběžně

Iniciační fond FSv

FSv otevírá výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

Detaily naleznete: zde

Kontakt: Jana Frolíková

Do termínu zde:

A - kontinuálně

H - vždy pouze k 30.9.

B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

Mezinárodní poskytovatelé

Veřejná soutěž - popisTermín

ERC STARTING GRANTS

 • podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů
 • výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1.1.roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC (tj. 1.1.2021 pro výzvy v rámci pracovního programu roku 2020), napříč všemi disciplínami
 • podpora 1,5 mil. EUR na 5 let
 • více informací k ERC grantům zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 25.10.2022

Podání grantů probíhá v F&T portal

Před podáním je nutné projekt zaevidovat v EZOP

ERC CONSOLIDATOR GRANTS

 • podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů
 • výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před fixním datem 1.1.roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC
 • podpora 2 mil. EUR na 5 let
 • více informací k ERC grantům zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 2.2.2023

Podání grantů probíhá v F&T portal

Před podáním je nutné projekt zaevidovat v EZOP

ERC ADVANCED GRANTS

 • Granty se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili.
 • podpora 2,5 mil. EUR na 5 let
 • více informací k ERC grantům zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 23.5.2023

Podání grantů probíhá v F&T portal

Před podáním je nutné projekt zaevidovat v EZOP

ERC SYNERGY GRANTS

 • Granty mají za cíl podpořit skupinu 2–4 hlavních řešitelů a jejich týmů při společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu.
 • podpora 10 mil. EUR na 6 let
 • více informací k ERC grantům zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 8.11.2022

Podání grantů probíhá v F&T portal

Před podáním je nutné projekt zaevidovat v EZOP

ERC PROOF OF CONCEPT

 • Je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi využití výsledků jejich výzkumných aktivit a jejich uvedení do praxe, ať už jde o komercializaci nebo možné využití výsledků ve společenské rovině.
 • více informací k ERC grantům zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 24.1.2023; 20.4.2023; 14.9.2023

Podání grantů probíhá v F&T portal

Před podáním je nutné projekt zaevidovat v EZOP

CELSA Research Fund

Výzkumný fond CELSA financuje výzkumné projekty spolupráce nejméně dvou partnerů CELSA, z nichž jeden musí být KU Leuven, s cílem navázání spolupráce pro budoucí žádosti v rámci programu Horizont Evropa nebo jiného evropského fondu.

Doba řešení: 2 roky
Příspěvek: max 30 tis. EUR.
Žádné investice.
Cestovné, služby, mzdy, OON, stipendia.
Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 15.12.2022

Interní termín pro odevzdání přihlášky: 12.12.2022

podání probíhá v elektronickém systému poskytovatele, přihláška musí být podepsána od pana rektora

Před odesláním projekt zadejte do EZOP.

European Year of Youth 2022

V rámci Evropského roku mládeže s potěšením oznamuji, že GŘ pro výzkum a inovace dnes 1. dubna 2022 zahajuje novou iniciativu: HORIZON EUROPE vyzývá MLÁDEŽ 2022.

Tato iniciativa vyzývá studenty, aby se jako pozorovatelé účastnili hodnocení návrhů v rámci programu Horizont Evropa. Přihlásit se mohou studenti, kteří jsou v současné době zapsáni do magisterského studia v jakémkoli oboru na kterékoli univerzitě v členských státech EU. K podání přihlášky jsou vyzýváni zejména studenti ze znevýhodněného a různorodého prostředí nebo studenti patřící ke zranitelným a marginalizovaným skupinám.

Vůbec první mladí pozorovatelé budou pozváni k účasti na hodnocení výzkumných návrhů v programu Horizont Evropa, které se uskuteční od září 2022. Hodnocení se týkají všech vědních oborů v širším slova smyslu, od společenských a humanitních věd až po přírodní a technické vědy. Mladým pozorovatelům bude přidělen mentor z Evropské komise, který je bude provázet celým procesem hodnocení.

Více informací k výzvě - zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Termín uzávěrky: 14.12.2022

Projekty se podávají ve Funding and tender opportunities

Všechna podání musí být evidována v EZOP.

Stipendia Fulbrightova programu

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející

Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Více informací - zde.

Termín uzávěrky: 1.11.2022

 

Fulbright-Masarykovo stipendium

A. juniorské - pro vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;

B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;

C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety.

Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Více informací - zde.

Termín uzávěrky: 1.11.2022

 

Science Communication stipendium

Je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti. Podporuje 3-5měsíční výzkumné nebo studijní pobyty v USA. Podmínkou je alespoň titul Bc, odpovídající úspěšná činnost v oblasti komunikace vědy, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.

Termín uzávěrky: 15.12.2022

 

Fulbright-Schumanovo stipendium

Je evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU. Program administruje Fulbrightova komise v Belgii.

Více informací - zde.

Termín uzávěrky: 1.12.2022

 

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z USA

 1. Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise.

  Termín uzávěrky: 15.9.2022

 2. Dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je možné využít Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů) v oborech (nikoliv vylučně): americká studia, antropologie/archeologie, biologie, ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy, zemědělství, žurnalistika a komunikace.
 3. Více informací - zde

  Termín uzávěrky: 30.9.2022 na pobyty v roce 2023.

 

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘE JE MOŽNÉ ZDE.

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Všechny projekty musí být evidovány v EZOP

Horizont Evropa

Více informací k programu a výzvám na stránkách Technologického centra
AV ČR - zde

Více informací k otevřeným výzvám na Funding & tender opportunities - zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Všechna podání musí být evidována v EZOP.