Výzkum

Aktuální výzvy

Národní poskytovatelé | Mezinárodní poskytovatelé

 

Národní poskytovatelé

Veřejná soutěž - popisTermín

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo každoroční soutěž v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu.

Zadávací a další dokumentace dostupná - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Soutěžní lhůta končí: 29.6.2023

Termín vložení a schválení v EZOPu na FSv: 22.6.2023

Termín odeslání finálního projektu z datové schránky FSv: 28.6.2023 (odesílá hlavní uchazeč)

MŠMT: ČR - USA

MŠMT vyhlásila novou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS24 - bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké.

Zadávací a další dokumentace dostupná - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Soutěžní lhůta končí: 30.6.2023

Termín vložení a schválení v EZOPu na FSv: 23.6.2023

Termín odeslání finálního projektu z datové schránky FSv: 29.6.2023 (odesílá hlavní uchazeč)

TA ČR: DELTA 2

TA ČR vyhlásila 5. veřejnou mezinárodní soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací TA ČR DELTA 2.

Zadávací a další dokumentace dostupná - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Soutěžní lhůta končí: 19.7.2023

Termín vložení a schválení v EZOPu na FSv: 17.7.2023

Termín odeslání finálního projektu z datové schránky FSv: 18.7.2023 (odesílá hlavní uchazeč)

TA ČR: DOPRAVA 2030

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž v programu TA ČR Doprava 2030 financovaného z Národního plánu obnovy (NPO). V této soutěži není uznatelný náklad DPH.

Zadávací a další dokumentace dostupná - zde

Interní informace - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Soutěžní lhůta končí: 28.6.2023

Termín vložení a schválení v EZOPu na FSv: 23.6.2023

Termín odeslání finálního projektu z datové schránky FSv: 27.6.2023 (odesílá hlavní uchazeč)

GA ČR – podpora ERC žadatelů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje mezinárodní výzvu pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Podpora je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů.

Výzva je průběžná. Detaily jsou dostupné - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: průběžně

Iniciační fond FSv

FSv otevírá výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

Detaily naleznete: zde

Kontakt: Jana Frolíková

Do termínu zde:

A - kontinuálně

H - vždy pouze k 30.9.

B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

Mezinárodní poskytovatelé

Veřejná soutěž - popisTermín

ERC ADVANCED GRANTS

  • Granty se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili.
  • podpora 2,5 mil. EUR na 5 let
  • více informací k ERC grantům zde
Další informace k otevřené výzvě jsou k dispozici i zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 23.5.2023

Podání grantů probíhá v F&T portal

Před podáním je nutné projekt zaevidovat v EZOP

ERC PROOF OF CONCEPT

  • Je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi využití výsledků jejich výzkumných aktivit a jejich uvedení do praxe, ať už jde o komercializaci nebo možné využití výsledků ve společenské rovině.
  • více informací k ERC grantům zde
Další informace k otevřené výzvě jsou k dispozici i zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 14.9.2023

Podání grantů probíhá v F&T portal

Před podáním je nutné projekt zaevidovat v EZOP

Stipendia Fulbrightova programu

Science Communication stipendium

Je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti. Podporuje 3-5měsíční výzkumné nebo studijní pobyty v USA. Podmínkou je alespoň titul Bc, odpovídající úspěšná činnost v oblasti komunikace vědy, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.

Termín uzávěrky: 15.12.2022

 

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘE JE MOŽNÉ ZDE.

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Všechny projekty musí být evidovány v EZOP

Horizont Evropa

Více informací k programu a výzvám na stránkách Technologického centra
AV ČR - zde

Více informací k otevřeným výzvám na Funding & tender opportunities - zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Všechna podání musí být evidována v EZOP.