Výzkum

Aktuální výzvy

Národní poskytovatelé | Mezinárodní poskytovatelé

 

Národní poskytovatelé

Veřejná soutěž - popisTermín

TA ČR: DOPRAVA 2030 2. V.S.

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR.

Zadávací a další dokumentace dostupná zde

Interní pokyny zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Soutěžní lhůta končí:24.4.2024

Termín vložení a schválení v EZOPu na FSv: 19.4.2024

Termín odeslání finálního projektu z datové schránky FSv: 23.4.2024 do 10 hodin

GA ČR – podpora ERC žadatelů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje mezinárodní výzvu pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Podpora je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů.

Výzva je průběžná. Detaily jsou dostupné - zde

Kontakt: Bc. Lucie Richterová

Konec lhůty: průběžně

Iniciační fond FSv

FSv otevírá výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci.

Detaily naleznete: zde

Kontakt: Jana Frolíková

Do termínu zde:

A - kontinuálně

H - vždy pouze k 30.9.

B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

 

Mezinárodní poskytovatelé

Veřejná soutěž - popisTermín

Horizont Evropa - HOP ON

V rámci programu Horizont Evropa byla otevřeny možnost přistoupit do projektů, které již běží.

Více informací zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 26.9.2024 do 17:00

V případě podání projektu jej zadejte do aplikace EZOP

EuroHPC Virtual Training Academy

Spolupráce a výměna mezi poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy v celé Evropě tím, že umožní sdílení osvědčených postupů, zdrojů a odborných znalostí a podpoří inovace ve výuce a vzdělávání. Celkově se vytvoří dynamičtější a konkurenceschopnější prostředí pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti HPC, z čehož budou mít prospěch jak studenti, tak pedagogové a zaměstnavatelé.

Program výzvy: Horizont Evropa (budget based)

Výše dofinancování 50%

Režijní náklady 7%

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 6.6.2024

V případě podání projektu jej zadejte do aplikacev EZOP

Enhanced assessment, intervention and repair of civil engineering infrastructure

Návrhy témat v rámci tohoto cíle by měly stanovit cestu k následujícímu očekávanému dopadu klastru 4:
Celosvětové vedoucí postavení v oblasti čistých, klimaticky neutrálních a odolných průmyslových hodnotových řetězců, oběhového hospodářství a klimaticky neutrálních a na člověka zaměřených digitálních systémů a infrastruktur prostřednictvím inovativních výrobních a zpracovatelských procesů a jejich digitalizace, nových obchodních modelů, udržitelných pokročilých materiálů a technologií umožňujících přechod na dekarbonizaci ve všech hlavních průmyslových odvětvích produkujících emise, včetně zelených digitálních technologií.

Program výzvy: Horizont Evropa (Lump Sum)

Výše dofinancování 0%

Režijní náklady 25%

Více informací k otevřené výzvě je k dispozici zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Konec lhůty: 24.9.2024

V případě podání projektu jej zadejte do aplikacev EZOP

Stipendia Fulbrightova programu

Science Communication stipendium

Je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti. Podporuje 3-5měsíční výzkumné nebo studijní pobyty v USA. Podmínkou je alespoň titul Bc, odpovídající úspěšná činnost v oblasti komunikace vědy, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.

Termín uzávěrky: 15.12.2022

 

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘE JE MOŽNÉ ZDE.

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Všechny projekty musí být evidovány v EZOP

Horizont Evropa

Více informací k programu a výzvám na stránkách Technologického centra
AV ČR - zde

Více informací k otevřeným výzvám na Funding & tender opportunities - zde

Kontakt: Ing. Zuzana Baziková

Všechna podání musí být evidována v EZOP