Kontakty

 

Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost | Oddělení pro vědu a výzkum | Mentor doktorského studia | Studentský ombudsman


 

Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost

prof. Dr. Ing. Bořek Patzák


 

Oddělení pro vědu a výzkum

Oddělení pro vědu a výzkum


 

Mentor doktorského studia

prof. Ing. Jan Zeman, Ph.D.


 

Studentský ombudsman

Opatření děkana č. 9/2022 o zřízení funkce studentského ombudsmana
Začátek funkčního období prvního mandátu ombudsmana stanoví AS FSv.