Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Role na FSv

  • zástupce proděkana pro pedagogiku - Inženýrství životního prostředí, vodní hospodářství a vodní stavby / Fakulta stavební
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen AS - zaměstnanec / Fakulta stavební
  • člen technické komise AS / Fakulta stavební
  • člen pedagogické komise AS / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-613
Odkazy: