Výzkum

Ochrana duševního vlastnictví a proces TT

 

Procesy ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií jsou důležitými prvky v uplatňování výsledků VaV v praxi. V této podsekci webu najdete důležité aktuální informace vztahující se k tématu.

Základní zákonný rámec

Každý výsledek výzkumu a vývoje, který vytvořil zaměstnanec v pracovněprávním poměru, je tento zaměstnanec povinen podle § 9 zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích oznámit zaměstnavateli.

Detaily k legislativě najdete v sekci Legislativa DV a TT

Druhy výsledků, jejich výhody, nevýhody a procesní náležitosti najdete v sekci Druhy výsledků VaV

Procesní postup ochrany výsledků VaV

Ochranou duševního vlastnictví a podporou transferu technologií (DV a TT) se na Fakultě stavební zabývá technologický skaut, kterým je dnes Ing. David Pešek. Na rektorátu ČVUT je zřízen Odbor transferu technologií, který pro všechny součásti ČVUT zajišťuje konkrétní služby s procesy ochrany DV a TT a jehož součástí je zejména Patentové středisko.

Stručný postup při provádění ochrany naleznete v sekci Ochrana výsledků VaV

Metodika

Od 1. prosince 2019 pilotujeme na FSv novou Metodiku pro procesy ochrany výsledků VaV a transferu technologií. Její náležitosti a stručný přehled naleznete v sekci Proces TT a metodika

Podpůrné školení a materiály ze školení najdete v předposlední sekci Školení, materiály

Potřebné vzory jsou dostupné po přihlášení na úložišti FSv zde
(návod k přístupu na webdata.fsv.cvut.cz najdete zde)

Oznámení o vzniku výsledku VaV neevidovaného v aplikaci EZOP zde