Výzkum

Procesy ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií na FSv ČVUT v Praze

 

Hlavní kontaktní osobou pro konzultace v transferu technologií je Technologický skaut, na kterého se mohou výzkumní pracovníci obracet v jakékoliv části procesu transferu technologií. Procesy transferu technologií jsou interně na FSv ČVUT řízeny Metodikou, kterou najdete zde. V metodice jsou upraveny všechny kroky a vysvětleny role všech zúčastněných osob na FSv ČVUT. Původcům/autorům je vždy vytvořena sdílená složka se všemi stávajícími dokumenty. Všichni zaměstnanci mají přístup do složky, kde jsou uvedeny vzorové dokumenty. Jedná se zejména o následující dokumenty:
 • vzor Licenčního ujednání pro potřeby smluvního výzkumu
 • vzor Vnitrodohody
 • vzor Spolumajitelské smlouvy
 • vzor Licenční smlouvy
 • vzor NDA – smlouvy o mlčenlivosti

 

Seznam typických situací pro původce:

 1. Mám výsledek, který vypadá potenciálně
 2. Mám výsledek, který chci, nebo jsem se zavázal chránit
 3. Mám výsledek, o který je zájem
 4. Vyjednávám o licenční smlouvě k patentu / užitnému vzoru
 5. Mám uzavřenou licenční smlouvu a potřebuji zkontrolovat plnění (plnění ČVUT a plnění odměn zaměstnancům ČVUT)
 6. Uzavírám smlouvu o dílu s potenciálem pro vznik průmyslového práva
 7. Rozhoduji, zda prodloužit platnost licenční smlouvy a / nebo prodloužit ochranu
 8. Ani jedna z nabízených: kontaktujte technologického skauta

 


1. Mám výsledek, který vypadá potenciálně

 1. Kontaktuji Technologického skauta, který bude průvodcem v celém procesu komercializace
 2. Typicky probíhají následující kroky:
  1. hodnocení potenciálu výsledku (původce + odborný garant TT za daný obor + Technologický skaut)
  2. oznámení o výsledky OŘPTT (a rozhodnutí o uplatnění práv ČVUT rektorem)
  3. uzavření vnitrodohody, která specifikuje role jednotlivých zúčastněných osob a základní parametry komercializace
  4. ochrana duševního vlastnictví (pokud je to relevantní)
  5. obchodní vyjednávání (např. licenční smlouva) a uzavření obchodního vztahu
  6. vyplácení odměny dle příjmů z komercializace.
 3. Původci/autoři dostanou přístup do sdílené složky, ve které najdou všechny relevantní dokumenty ke svému komercializačnímu případu.

Potřebné přílohy – vzory:

 • vzor licenčního ujednání pro potřeby smluvního výzkumu
 • vzor Vnitrodohody
 • vzor Spolumajitelské smlouvy
 • vzor Licenční smlouvy
 • vzor NDA – smlouvy o mlčenlivosti

 


2. Mám výsledek, který chci, nebo jsem se zavázal chránit

 1. Kontaktuji Technologického skauta, který zkontroluje, které procesy byly provedeny a které je nutné doplnit.
 2. Typicky bude vyplněno Oznámení o výsledku výzkumu a vývoji, které bude následně předáno OŘPTT pro zahájení procesu přijetí výsledku do správy ČVUT. Bez tohoto oznámení není možné registrovat patent/užitný vzor pod ČVUT.
 3. Po splnění administrativních kroků předává Technologický skaut kontakt na patentového zástupce. Registrace patentové či jiné přihlášky provádí patentový zástupce ČVUT nebo jiný patentový zástupce, který má pověření od rektora.
 4. Pokud je výsledek přijat do správy ČVUT, následují další kroky komercializace (v případě, že je to žádoucí). Prvním krokem je uzavření Vnitrodohody, ve které jsou upraveny role všech zúčastněných osob (původce/autor – katedra/pracoviště – FSv ČVUT – OŘPTT).
 5. Původci/autoři dostanou přístup do sdílené složky, ve které najdou všechny relevantní dokumenty ke svému komercializačnímu případu.

Potřebné přílohy – vzory:

 • vzor licenčního ujednání pro potřeby smluvního výzkumu
 • vzor Vnitrodohody
 • vzor Spolumajitelské smlouvy
 • vzor Licenční smlouvy
 • vzor NDA – smlouvy o mlčenlivosti

 


3. Mám výsledek, o který je zájem

 1. Kontaktuji Technologického skauta, který zkontroluje, jestli byly provedeny všechny nutné administrativní kroky (pokud nikoliv, budou tyto kroky doplněny).
 2. Bude vyhotovena Vnitrodohoda (pokud se tak již nestalo) a zvážena ochrana duševního vlastnictví (pokud se tak již nestalo).
 3. Technologický skaut bude hlavní kontaktní osobou pro komercializaci. Po doplnění všech administrativních kroků, vyhotovení Vnitrodohody a případně zajištění ochrany duševního vlastnictví dodá vzor licenční či jiné smlouvy a asistuje u obchodních vyjednávání, pokud je o to ze strany původců/autorů zájem.
 4. Technologický skaut zajišťuje podpis licenční či jiné smlouvy děkanem nebo zasílá na OŘPTT pro zajištění podpisu rektora.
 5. Původci/autoři dostanou přístup do sdílené složky, ve které najdou všechny relevantní dokumenty ke svému komercializačnímu případu.

Potřebné přílohy – vzory:

 • vzor licenčního ujednání pro potřeby smluvního výzkumu
 • vzor Vnitrodohody
 • vzor Spolumajitelské smlouvy
 • vzor Licenční smlouvy
 • vzor NDA – smlouvy o mlčenlivosti

 


4. Vyjednávám o licenční smlouvě k patentu / užitnému vzoru

 1. Kontaktuji Technologického skauta, který zkontroluje, jestli byly provedeny všechny nutné administrativní kroky (pokud nikoliv, bude tyto kroky doplněny).
 2. Technologický skaut dodá vzor licenční smlouvy a zprostředkuje jednání s Právníkem FSv ČVUT, který bude řešit právní otázky v licenční či jiné smlouvě.
 3. Technologický skaut může asistovat u obchodních vyjednávání s obchodním partnerem.
 4. Původci/autoři dostanou přístup do sdílené složky, ve které najdou všechny relevantní dokumenty ke svému komercializačnímu případu.

Potřebné přílohy:

 • licenční ujednání pro potřeby smluvního výzkumu
 • Vnitrodohoda
 • Spolumajitelská smlouva
Potřebné vzory pro další kroky:
 • vzor Licenční smlouvy
 • vzor NDA – smlouvy o mlčenlivosti

 


5. Mám uzavřenou licenční smlouvu a potřebuji zkontrolovat plnění (plnění ČVUT a plnění odměn zaměstnancům ČVUT)

 1. Kontaktuji Technologického skauta, který zkontroluje, jestli byly provedeny všechny nutné administrativní kroky (pokud nikoliv, bude tyto kroky doplněny).
 2. Technologický skaut zařídí sdílenou složku, ve které budou původcům/autorům k dispozici všechny relevantní dokumenty.
 3. Technologický skaut zprostředkuje informace z ekonomického oddělení, které má licenční smlouvu a Vnitrodohodu v evidenci.

Potřebné přílohy:

 • licenční ujednání pro potřeby smluvního výzkumu
 • Vnitrodohoda
 • Spolumajitelská smlouva
 • Licenční smlouva

 


6. Uzavírám smlouvu o dílu s potenciálem pro vznik průmyslového práva

 1. Do smlouvy o dílo uvedu licenční ujednání tak, jak je uvedeno v metodice.
 2. Pokud s takovým ujednáním nesouhlasím nebo je překážkou pro uzavření smlouvy, kontaktuji Technologického skauta. Podmínky licenčního ujednání stanovuje po dohodě Rada pro komercializaci FSv.

Potřebné přílohy:

 • Licenční ujednání pro potřeby smluvního výzkumu
 • Vnitrodohoda
 • Spolumajitelská smlouva
Vzory dalších příloh:
 • vzor Licenční smlouvy
 • vzor NDA – smlouvy o mlčenlivosti

 


7. Rozhoduji, zda prodloužit platnost licenční smlouvy a / nebo prodloužit ochranu

 1. Kontaktuji technologického skauta, připravíme podklady pro Radu pro komercializaci

Potřebné přílohy:

 • licenční ujednání pro potřeby smluvního výzkumu
 • Vnitrodohoda
 • Spolumajitelská smlouva
 • Licenční smlouva
 • Marketingová studie