Vzory

 

Formulář Oznámení o výsledku výzkumu a vývoje

  1. Průmyslové právo – výsledky, které spadají do těchto tří kategorií:
    1. Vynález, tj. patent (ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích ve znění pozdějších novel).
    2. Technické řešení, tj. užitný vzor (ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech), které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné).
    3. Nový vzhled výrobku nebo jeho části vykazující individuální povahu, tj. průmyslový vzor (ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb. o průmyslových vzorech).

  2. Autorské právo – výsledky dle zákona č. 121/2000 Sb., mezi které se řadí literární, umělecká a vědecká díla, včetně software či databáze.

  3. Know-how – soubor nepatentovaných praktických poznatků vyplývajících ze zkušeností a testování jeho vlastníka, který je utajený, podstatný a identifikovatelný.
Před podpisem licenční smlouvy musí být vždy uzavřena Vnitro-organizační dohoda o spolupráci na projektu komercializace, ve které bude dohodnuta specifikace podílů včetně dělení budoucích výnosů.

 

Potřebné vzory jsou dostupné po přihlášení na úložišti FSv zde
(návod k přístupu na webdata.fsv.cvut.cz najdete zde)