Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

Oznámení o konání obhajob disertací

Aktuálně

Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru.
Postup a formulář v případě předepsané karantény nebo prokázání nákazy koronavirem.

Aktuálně

Metodický pokyn tajemníka fakulty k provozu fakulty v omezeném provozu.

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1. 9. 2022

Aktuálně

Úřední hodiny doktorského studia - pondělí, úterý a čtvrtek (10.00 - 11.00 hod.)

21. 1. 2022

Nabídka DBU na stipendijní pobyty na německých odborných pracovištích pro rok 2022. Webinář s informacemi o studiu se koná 25.1.2022 od 17:00 na https://teams.live.com/meet/94124364295246. Termín přihlášek je 5.3.2022.

19. 1. 2022

Srdcem stavaři - Rekonstrukce poslucháren v budově B. Architektonický návrh nové podoby dvou největších poslucháren - B280 a B286 vypracoval Ing. arch. Vladimír Gleich z Katedry architektury FSv. V rozhovoru jsme se ho zeptali na to, co všechno musí mít dobrá posluchárna, s čím se setkal při návrzích interiérů Národního divadla a na mnoho dalšího.

17. 1. 2022

Rozvrh FIT Klubu VSK ČVUT Praha platný od 17.1.2022.

14. 12. 2021

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

18. 3. 2021

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2022.

2. 2. 2021

Metodický pokyn proděkana pro vědu a výzkum č.1/2021 - k průběhu výuky doktorského studia na FSv ČVUT v Praze po dobu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.