Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

Oznámení o konání obhajob disertací

Aktuálně

Pomoc Ukrajině.
FSv nabízí podporu a pomoc ukrajinským studentům a zaměstnancům fakulty a ČVUT a jejich blízkým.

Aktuálně

Opatření děkana č. 9/2022 o zřízení funkce studentského ombudsmana.

Aktuálně

Vyhlášení interní soutěže na návrh Pamětní medaile Fakulty stavební ČVUT v Praze. Odevzdání návrhů: 19.- 23.9.2022.

Aktuálně

Úřední hodiny doktorského studia: pondělí - čtvrtek (10.00 - 11.00 hod.)

30. 6. 2022

Srdcem stavaři: Matematika na FSv – bez čeho se nelze obejít a co se nabízí nadaným studentům. Poslechněte si podcast s doc. Jozefem Bobokem, vedoucím Katedry matematiky.

27. 6. 2022

Mezinárodní workshop projektu COST Action OpenSense. Vědci a specialisté budou v Praze jednat o možnostech využití nekonvenčních senzorů pro předvídání a monitoring dešťových srážek. Koná se v Praze 28.–30. 6. 2022.

20. 6. 2022

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

20. 6. 2022

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

15. 6. 2022

Život projektu - seminář pro řešitele projektů. Prezentace ze semináře konaného 17.5.2022 na FSv.

14. 6. 2022

Pozvánka na 16. ročník Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku. Koná se 15.-19.8.2022 (online), 22.-26.8.2022 (prezenčně).

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.