Výzkum

Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně Sledujte nástěnku doktorského studia!
Aktuálně Oznámení o konání obhajob disertací
Aktuálně PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1. 9. 2024
Aktuálně Upozornění - dobíhající obory DS k 31.12.2024. Akreditace doktorských studijních oborů na FSv, v rámci kterých probíhá doktorské studium, končí 31.12.2024. Po tomto datu nelze konat obhajoby a proto v této souvislosti doporučujeme podat disertační práci nejpozději do 31.5.2024. Do 31.12.2024 by měl student DS obhájit, ukončit nebo vyřešit přestup do jiného studijního programu. Univerzita je dle Zákona o vysokých školách povinna zajistit dostudování stejného nebo obdobného studijního programu. Přestup s sebou v současné době nese ale určitá úskalí, neboť dle SZŘ čl. 31 nelze uznat celý studijní blok a SDZ.
Aktuálně Úřední hodiny DS:
Program AKu, AS, FMI, GK, IB, IŽP, MAT, PD, PS, SOP, V
– info Veronika Kabilková (pondělí - čtvrtek, 10.00 - 11.00 hod.)
Program SME, KD
– info Ing. Regina Mikulášová (pondělí - středa, pátek, 10.00 - 11.00 hod.)
Aktuálně Metodický pokyn proděkana VaV 2/2024 - obhajoby disertačních prací studentů DS.
28. 5. 2024 Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
24. 5. 2024 Pozvánka na 7. ročník studentské vědecké konference Zapálení 2024. Konference mgr. programu Integrální bezpečnost staveb se koná 4.- 5.6.2024 od 9:00 do 16:00 hodin v místnosti B500 B.
5. 4. 2024 Pozvánka na workshop: Robotika v podzemí 2024. Koná se v úterý 18. června od 13:30 v areálu Podzemní laboratoře Josef. Registrace do 31. května 2024.
13. 3. 2024 Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.
25. 1. 2024 Nabídka DBU 2024. Německá spolková nadace pro životní prostředí – DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem v SRN mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí. Termín pro podávání přihlášek je: 5.3. a 5.9. V rámci propagace stipendia pořádá DBU 6.2. v 17:00 webinář.
13. 11. 2023 Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech.
Datum nástupu 1. září 2024.

Zobrazeno 12 zpráv, zobrazit více.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.