Výzkum

Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně Sledujte nástěnku doktorského studia!
Aktuálně Oznámení o konání obhajob disertací
Aktuálně Od 23.12.2023 do 1.1.2024 je plotrovna zavřená.
Aktuálně PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1. 9. 2024
Aktuálně Úřední hodiny DS:
Program AKu, AS, FMI, GK, IB, IŽP, MAT, PD, PS, SOP, V
– info Veronika Kabilková (pondělí - čtvrtek, 10.00 - 11.00 hod.)
Program SME, KD
– info Ing. Regina Mikulášová (pondělí - středa, pátek, 10.00 - 11.00 hod.)
Aktuálně PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1. 3. 2024
Aktuálně Upozornění - dobíhající obory DS k 31.12.2024. Akreditace doktorských studijních oborů na FSv, v rámci kterých probíhá doktorské studium, končí 31.12.2024. Po tomto datu nelze konat obhajoby a proto v této souvislosti doporučujeme podat disertační práci nejpozději do 31.5.2024. Do 31.12.2024 by měl student DS obhájit, ukončit nebo vyřešit přestup do jiného studijního programu. Univerzita je dle Zákona o vysokých školách povinna zajistit dostudování stejného nebo obdobného studijního programu. Přestup s sebou v současné době nese ale určitá úskalí, neboť dle SZŘ čl. 31 nelze uznat celý studijní blok a SDZ.
Aktuálně Termín přihlášek na Erasmus pro doktorandy pro ak. rok 2024/25. Termín přihlášek na Erasmus 1.11. – 5.12.2023 pro AR 2024/25 platí i pro doktorandy. Ví-li tedy doktorand, že v příštím roce chce vyjet, nechť se přihlásí v tomto termínu.
Běžící termín zatím do 30.11.2023 s plánovaným prodloužením do 31.1.2024 platí pro tento AR 2023/24. Doktorandi, kteří chtějí vyjet ještě v AR 2023/24 musí předem kontaktovat fakultního koordinátora (anita.opitzova@fsv.cvut.cz) s ohledem na kapacitu v dané škole.
1. 12. 2023 Video Srdcem stavaři - Měření následků požáru v Národním parku České Švýcarsko. Rozhovor s doc. Petrem Kavkou a Ing. Jakubem Šejnou o zhodnocení následků požáru v Národním Parku České Švýcarsko a to z pohledu dopadu požáru na režim vody v půdě, erozi a sledování přirozené obnovy a dále posouzení poškození dynamických bariér a jiných ocelových prvků v blízkosti Hřenska.
30. 11. 2023 Technický čtvrtek: Výstavba administrativní budovy GREEN GATE v Rumunsku metodou TOP-DOWN. Koná se 7.12.2023 od 13.00 hod. v čítárně FSv (atrium) nebo od 17:00 na youtube.
20. 11. 2023 Termín pro přihlašování fotek do soutěže Tvýma očima byl prodloužen do 5.12. do 24:00.
13. 11. 2023 Směrnice děkana pro přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech.
Datum nástupu 1. září 2024.

Zobrazeno 12 zpráv, zobrazit více.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.