Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

Oznámení o konání obhajob disertací

Aktuálně

Pro stanovení částky pro výplatu dokt. stipendií platí od 1.11. nová opatření děkana:
Opatření děkana 11/2022 o stanovení částek pro výplatu doktorských stipendií a
Opatření děkana 13/2022 o vymezení neplnění studijních povinností v rámci DS

Aktuálně

Nový Disciplinární řád pro studenty ČVUT v Praze nabyl účinnosti od 10.11.2022.

Aktuálně

PŘIHLÁŠKY NA DOKTORSKÉ STUDIUM s nástupem od 1. 3. 2023

Aktuálně

Úřední hodiny DS: pondělí - čtvrtek (10.00 - 11.00 hod.)

7. 12. 2022

Seznam studentů DS, kteří mají nárok na stipendium na ubytování za 3. Q. 2022.

2. 12. 2022

Podcast Srdcem stavaři - Typologie krajiny. Rozhovor s prof. Jiřím Kupkou o tom, jak se liší krajina komponovaná, asociativní a organicky vyvinutá.

2. 12. 2022

Interní kolo Vnitřní soutěže na FSv – finanční podpora inovačních projektů akademických pracovníků ČVUT zaměřených na podporu výuky a vzdělání pro rok 2023. Konec lhůty 10.1.2023.

23. 11. 2022

Srdcem stavaři - Historie geodézie. Rozhovor s doc. Pavlem Hánkem o tom, jakým historickým vývojem geodézie prošla ve světě i na FSv.

22. 11. 2022

Pozvánka na výstavu Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty. Výstava probíhá v atriu FSv od 8.11.2022 do 10.1.2023.

22. 11. 2022

Iniciační fond FSv. Iniciační fond je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.