Doktorské studium

Doktorské studijní programy nabízejí nejvyšší formální vzdělání, jehož hlavní charakteristikou je individuální forma a samostatná vědecká aktivita ve spolupráci se zkušeným školitelem. Tato forma je přípravou jak pro další vědeckou kariéru, tak i pro vysoce kvalifikované působení v celé řadě dalších povolání.

Fakulta stavební ČVUT patří mezi špičková pracoviště v oboru a dlouhodobě považuje doktorské studium za jednu ze svých priorit. Fakulta nabízí studium v řadě zajímavých programů a spolupráci s vynikajícími odborníky v oboru, kteří působí jako školitelé na renomovaných pracovištích s moderní infrastrukturou. Studenti se mohou zapojit do řešení řady výzkumných projektů, pracovat ve špičkových laboratořích, soutěžit o stipendia a granty a absolvovat část studia v zahraničí.

Aktuality

Aktuálně

Sledujte nástěnku doktorského studia!

Aktuálně

Oznámení o konání obhajob disertací

Aktuálně

Metodický pokyn proděkana pro vědu a výzkum č.1/2021 - k průběhu výuky doktorského studia na FSv ČVUT v Praze po dobu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona

Aktuálně

Metodický pokyn tajemníka fakulty k provozu fakulty v omezeném provozu. Aktualizováno 15.6.2021.

Aktuálně

Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru..

Aktuálně

Úřední hodiny doktorského studia - pondělí - čtvrtek, 10.00 - 11.00 hod. Na základě mimořádných opatření z důvodu Covidu má každý student DS povinnost se řídit Příkazem rektora 21/2020 a metodickým pokynem pro vstup na fakultu. Stále je upřednostňován telefonický a mailový kontakt.

17. 6. 2021

Video: Profesorka Milena Císlerová – špičková vědkyně v oblasti hydrologie. Prof. Mileně Císlerové byla odmala voda blízká, možná proto si v roce 1957 na Fakultě stavební, dříve pod názvem Fakulta inženýrského stavitelství, zvolila jako obor svého studia vodohospodářský směr.

16. 6. 2021

Začíná promítat nové letní kino: Betlémský biograf. První promítání bude v neděli 20.6. od 21.30 hodin. Na programu je švédská hudební komedie Utíkej, Uje, utíkej!

8. 6. 2021

Pozvánka na 15. ročník Letní školy statistických metod. Pořádá společnost SC&C Partner na konci srpna.

2. 6. 2021

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlašuje 26. ročník soutěže Cena Josefa Vavrouška. Uzávěrka přihlášek je 25.7.2021 do 12:00.

24. 5. 2021

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

20. 5. 2021

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-G - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.