Výzkum

Informace pro zájemce o doktorské studium (DS)

Základní informace | Přihláška k DS | Témata disertačních prací | Formuláře DS | Celoživotní vzdělávání


 

Základní informace

 


Přihláška k doktorskému studiu

 


Témata disertačních prací pro uchazeče o DS

 


Formuláře oddělení doktorského studia

 


Celoživotní vzdělávání (dále CŽV) pro studenty doktorského studia

 

Na základě smlouvy mezi ČVUT v Praze, Fakultou stavební (dále FSv), Univerzitou Karlovou, Matematicko – fyzikální fakultou (dále MFF), Univerzitou Karlovou, Přírodovědeckou fakultou (dále PřF) a Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (dále FŽP), mohou studenti doktorského studia na MFF, PřF a FŽP navštěvovat výuku předmětů studia na FSv a studenti doktorského studia na FSv navštěvovat výuku předmětů studia na MFF, PřF a FŽP.

Jedná se o absolvování jednotlivých předmětů v rámci doktorského studia podle vlastního výběru zájemce.

Účastník kurzu nemá status studenta ve smyslu zákona o vysokých školách 111/1998 Sb.

Cena kurzu:
 • pro studenty z UK MFF, UK PřF a ČZU FŽP – kurz zdarma
 • studenti ČZU FŽP platí před zahájením kurzu administrativní poplatek 500,- Kč (na účet FSv uvedený v přihlášce)

Organizace na FSv (pro uchazeče z MFF, PřF a FŽP):
 • podání přihlášky do kurzu CŽV i s povinnými přílohami na oddělení doktorského studia
  (Obsahem přihlášky mohou být pouze předměty, u kterých není plně obsazená kapacita předmětu.)
  schválení proděkanem VaV FSv zajistí p. Kabilková
 • v přihlášce je účast v kurzu CŽV uzavřena vždy na 1 semestr – zimní nebo letní
  (zápis předmětů na další semestr je možný na základě nové přihlášky)

Povinné přílohy:

Odkazy:

Přihlášky do kurzu:
 • Přihláška studenta DS do kurzu CŽV na FSv    DOC ; PDF
 • DS Application for a Lifelong Learning Course at the FCE    DOC ; PDF

 

Kontakt: Veronika Kabilková
referentka doktorského studia