Obhájené disertace (od roku 1994)

  • disertační práce v grafech
  • veškeré obhájené disertační práce jsou k nahlédnutí v Ústřední knihovně ČVUT a posudky prací na oddělení pro vědu a výzkum FSv
Řadit podle:
Stránka:
První  |  Předchozí  |  1 z 56  |  Další  |  Poslední

Zapojení environmentálních dat do cenové databáze pro stavební rozpočty: Metodika a případové studie

Datum obhajoby:
30. 6. 2022
Doktorand:
Nehasilová, Marie, Ing.
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
URL:

Problematika 3D tisku z betonu

Datum obhajoby:
29. 6. 2022
Doktorand:
Machovec, Jan, Ing.
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
K210 - Experimentální centrum
URL:

Experimentální vyhodnocení srážkových měření z komerčních mikrovlnných spojů pro srážko-odtokové modelování v malém městském povodí

Datum obhajoby:
28. 6. 2022
Doktorand:
Pastorek, Jaroslav, Ing.
Obor studia:
Vodní hospodářství a vodní stavby
Katedra:
K141 - Katedra hydrauliky a hydrologie
URL:

Modelování hydrologických dopadů způsobů hospodaření ve venkovských povodích pomocí SWATu

Datum obhajoby:
27. 6. 2022
Doktorand:
Noreika, Nina Elizabeth, MSc.
Obor studia:
Inženýrství životního prostředí
Katedra:
K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
URL:

Soběstačné a udržitelné urbanistické celky a jejich vybrané technické aspekty: Vliv aktivních solárních systémů na architektonickou formu a sídelní strukturu

Datum obhajoby:
23. 6. 2022
Doktorand:
Lajda, Štěpán, Ing. arch.
Obor studia:
Architektura a stavitelství
Katedra:
K129 - Katedra architektury
URL:

Fenomén reologie UHPC

Datum obhajoby:
23. 6. 2022
Doktorand:
Příbramský, Vladimír, Ing.
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
URL:

Nelineární analýza štíhlých zděných konstrukčních prvků

Datum obhajoby:
23. 6. 2022
Doktorand:
Vokál, Marek, Ing.
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
URL:

Konstitutivní model porušení dřeva trhlinami při tahově-smykovém namáhání

Datum obhajoby:
21. 6. 2022
Doktorand:
Šmídová, Eliška, Ing., MSc.
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
K132 - Katedra mechaniky
URL:

Fotogrammetrické zpracování netradičních dat

Datum obhajoby:
20. 6. 2022
Doktorand:
Dlesk, Adam, Ing.
Obor studia:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Využití RPAS při monitorování a analýze vegetace

Datum obhajoby:
20. 6. 2022
Doktorand:
Raeva, Paulina, Ing.
Obor studia:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K155 - Katedra geomatiky
URL:

Modelování textilních kompozitů s uhlíkovou a čedičovou vazbou

Datum obhajoby:
20. 6. 2022
Doktorand:
Valentová, Soňa, Ing.
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
K132 - Katedra mechaniky
URL:

Izogeometrická analýza nosníkových konstrukcí

Datum obhajoby:
16. 6. 2022
Doktorand:
Dvořáková, Edita, Ing.
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
K132 - Katedra mechaniky
URL:

Numerické modelování transportu vlhkosti v betonu za vysokých teplot

Datum obhajoby:
14. 6. 2022
Doktorand:
Pohl, Christoph, Dipl. Ing.
Obor studia:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
K132 - Katedra mechaniky
URL:

Simulace pohyblivých membránových konstrukcí

Datum obhajoby:
8. 6. 2022
Doktorand:
Jurčík, Pavel, Ing. arch.
Obor studia:
Architektura a stavitelství
Katedra:
K129 - Katedra architektury
URL:

Stochastické metody určování polohy a predikce pohybu objektů v prostoru

Datum obhajoby:
7. 6. 2022
Doktorand:
Kulmon, Pavel, Ing.
Obor studia:
Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě
Katedra:
K128 - Katedra inženýrské informatiky
URL:

Smyková tuhost polymerních mezivrstev v závislosti na čase a teplotě a její vliv na vrstvené sklo v ohybu

Datum obhajoby:
1. 6. 2022
Doktorand:
Hána, Tomáš, Ing.
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
URL:

Udržitelná turistika jako součást koncepce českých měst zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

Datum obhajoby:
9. 5. 2022
Doktorand:
Koubková, Renata, Ing. arch.
Obor studia:
Architektura a stavitelství
Katedra:
K127 - Katedra urbanismu a územního plánování
URL:

Modelování omocí modelů CFD se zaměřením na optimalizaci

Datum obhajoby:
12. 4. 2022
Doktorand:
Švanda, Ondřej, Ing.
Obor studia:
Vodní hospodářství a vodní stavby
Katedra:
K144 - Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
URL:

Analýza hydroizolačních technologií pro sanaci historických objektů

Datum obhajoby:
9. 3. 2022
Doktorand:
Boháčová, Denisa, Ing.
Obor studia:
Pozemní stavby
Katedra:
K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
URL:

Optimalizace betonových konstrukcí z hlediska environmentálních vlivů a trvanlivosti

Datum obhajoby:
9. 3. 2022
Doktorand:
Horáková, Anna, Ing.
Obor studia:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
URL:
Stránka:
První  |  Předchozí  |  1 z 56  |  Další  |  Poslední