Obhájené disertace (od roku 1994)

  • disertační práce v grafech
  • veškeré obhájené disertační práce jsou k nahlédnutí v Ústřední knihovně ČVUT a posudky prací na oddělení pro vědu a výzkum FSv
Řadit podle:
Stránka:
První  |  Předchozí  |  1 z 61  |  Další  |  Poslední

Krystalizační tlaky solí v porézních stavebních materiálech

Datum obhajoby:
28. 6. 2024
Doktorand:
Koudelková, Veronika, Mgr.
Obor/Program:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
K132 - Katedra mechaniky
URL:

Aplikace moderních stínících prvků u bytových domů z 19. st.

Datum obhajoby:
28. 6. 2024
Doktorand:
Stark, Martin, Ing. arch.
Obor/Program:
Architektura a stavitelství
Katedra:
K129 - Katedra architektury
URL:

Energetická náročnost budov, výpočet a realita

Datum obhajoby:
26. 6. 2024
Doktorand:
Horák, Ondřej, Ing.
Obor/Program:
Pozemní stavby
Katedra:
K125 - Katedra technických zařízení budov
URL:

Vliv teploty na měřená data v inženýrské geodézii

Datum obhajoby:
26. 6. 2024
Doktorand:
Suk, Tomáš, Ing.
Obor/Program:
Geodézie a kartografie
Katedra:
K154 - Katedra speciální geodézie
URL:

Mechanická odezva betonových konstrukcí na účinky ionizujícího záření

Datum obhajoby:
24. 6. 2024
Doktorand:
Herzfeldt, Michaela, Ing.
Obor/Program:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
URL:

Návrh modelu řízení rizik školských sezónních stavebních projektů

Datum obhajoby:
24. 6. 2024
Doktorand:
Řeháček, Vladislav, Ing.
Obor/Program:
Stavební management a inženýring
Katedra:
K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
URL:

Návrh a optimalizace laděných hmotnostních tlumičů

Datum obhajoby:
24. 6. 2024
Doktorand:
Štěpánek, Jan, Ing.
Obor/Program:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
K132 - Katedra mechaniky
URL:

Experimentální analýza účinnosti hydroizolačních stěrek v konstrukcích pozemních staveb

Datum obhajoby:
21. 6. 2024
Doktorand:
Nývlt, Michal, Ing.
Obor/Program:
Pozemní stavby
Katedra:
K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb
URL:

Syntéza pojiva na bázi sulfátovápenatých popílků

Datum obhajoby:
18. 6. 2024
Doktorand:
Formáček, Petr, Ing.
Obor/Program:
Pozemní stavby
Katedra:
K122 - Katedra technologie staveb
URL:

Vývoj simulační infrastruktury pro multifyzikální problémy a její aplikace

Datum obhajoby:
18. 6. 2024
Doktorand:
Šulc, Stanislav, Ing.
Obor/Program:
Fyzikální a materiálové inženýrství
Katedra:
K132 - Katedra mechaniky
URL:

Plánování udržitelné obnovy historických bytových domů z 19. století

Datum obhajoby:
17. 6. 2024
Doktorand:
Kherbhek, Rahaf, Ph.D.
Obor/Program:
Architektura a stavitelství
Katedra:
K129 - Katedra architektury
URL:

Architektura kin jako rozhraní ve vztahu k filmu

Datum obhajoby:
12. 6. 2024
Doktorand:
Čivrná, Tereza, Ing. arch.
Obor/Program:
Architektura a stavitelství
Katedra:
K129 - Katedra architektury

Konverze a site specific projekty pro účely divadla v industriálním prostředí

Datum obhajoby:
12. 6. 2024
Doktorand:
Lapšanský, Martin, Ing. arch.
Obor/Program:
Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví
Katedra:
K129 - Katedra architektury

Strategie protipovodňových úprav v územním plánování

Datum obhajoby:
12. 6. 2024
Doktorand:
Vetešníková, Kateřina, Ing. arch.
Obor/Program:
Architektura a stavitelství
Katedra:
K127 - Katedra urbanismu a územního plánování

Prostorová tuhost systémových fasádních lešení

Datum obhajoby:
28. 5. 2024
Doktorand:
Ornstová, Pavla, Ing.
Obor/Program:
Pozemní stavby
Katedra:
K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Numerický počet prutů a spojů při zvýšené teplotě

Datum obhajoby:
21. 5. 2024
Doktorand:
Der, Batuhan, Mgr.
Obor/Program:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
URL:

Posouzení vlivů na vývoj pevnosti betonu raného stáří

Datum obhajoby:
20. 5. 2024
Doktorand:
Kasal, Pavel, Ing.
Obor/Program:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
URL:

Kotevní oblasti v UHPC

Datum obhajoby:
20. 5. 2024
Doktorand:
Prchal, Jan, Ing.
Obor/Program:
Konstrukce a dopravní stavby
Katedra:
K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí
URL:

Náklady a přínosy energetického managementu měst v České republice

Datum obhajoby:
7. 5. 2024
Doktorand:
Bačovský, Michal, Ing.
Obor/Program:
Stavební management a inženýring
Katedra:
K126 - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
URL:

Automatizace komplexního monitoringu zemědělských pozemků pomocí dálkového průzkumu Země

Datum obhajoby:
24. 4. 2024
Doktorand:
Tejkl, Adam, Ing.
Obor/Program:
Inženýrství životního prostředí
Katedra:
K143 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
URL:
Stránka:
První  |  Předchozí  |  1 z 61  |  Další  |  Poslední