prof. Ing. Bc. Radoslav Sovják, Ph.D., LL.M.

Role na FSv

Kontaktní údaje

Místnost:
  • B-436
  • D-1009
Odkazy: