prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Role na FSv

  • vedoucí / katedra speciální geodézie / Fakulta stavební (K154)
  • člen grémia / Fakulta stavební
  • člen vědecké rady / Fakulta stavební

Kontaktní údaje

Místnost:

  • B-912

Odkazy: