Katedra speciální geodézie (K154)


E-mail
k154@fsv.cvut.cz
Telefon
+420 22435 4782
Fax
+420 224 354 316
Adresa
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra speciální geodézie
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Krátká charakteristika

Katedra zajišťuje pro studijní obor geodézie a kartografie výuku inženýrské geodézie, geodézie v podzemních prostorách, ekonomiky v zeměměřictví a katastru, základů práva a pozemkového práva. V rámci volitelných předmětů výuku stavební a průmyslové geodézie, kontrolního měření a měření posunů, laserového skenování, základů automatizace měření v inženýrské geodézii, metrologie, systému Microstation, podnikání a management G a K a dějin zeměměřictví. Pro všechny ostatní studijní obory fakulty stavební, fakultu dopravní a fakultu architektury zajišťuje katedra výuku stavební geodézie a ve volitelných předmětech dále rozvíjí aplikaci geodézie pro jednotlivé stavební obory.

Ve vědeckovýzkumné činnosti řeší katedra otázky související s využitím laserů a laserového skenování v inženýrské geodézii a v důlním měřictví, problematiku úsekové ekonomiky v oboru, využití statistických metod v inženýrské geodézii, problematiku mikrosítí ve stavebnictví i strojírenství, využití geodetických metod pro zabezpečení jakosti a spolehlivosti staveb, aplikaci GPS v inženýrské geodézii, otázky hodnocení jakosti geodetických a kartografických prací atd. Katedra dlouhodobě spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty UK v Praze při výzkumu nekropole v Abúsíru v Egyptě.

Katedra je vybavena laboratoří zaměřenou především na laserovou techniku a je pověřena celostátní odbornou gescí pro využití laserů v inženýrské geodézii a v podzemních prostorách.